Vijeće HBK za ekumenizam i dijalog održalo sjednicu u Marči

Foto: IKA

MARČA – Sjednica Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog održana je u utorak 15. studenoga prvi put u Grkokatoličkoj arhimandriji sv. Mihaela Arkanđela u Marči.
Sjednici je predsjedao predsjednik Vijeća sisački biskup Vlado Košić, u čijoj se biskupiji nalazi lokacija ostataka povijesnog marčanskog manastira, a nazočio joj je i križevački biskup Nikola Kekić pod čijom se jurisdikcijom sama arhimandrija nalazi. Biskup Kekić iznio je podatak da njegova biskupija danas ima ukupno oko 22.000 vjernika, da se teritorijalno proteže na tri države: Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju te da su vjernici najčešće pripadnici sljedećih triju naroda: Hrvata, Rusina i Ukrajinca. S obzirom da su katolici bizantskoga obreda u Hrvatskoj obredna manjina čiji se broj pripadnika postupno smanjuje, zajednički zaključak mons. Kekića i članova Vijeća jest da im je potrebna šira i intenzivnija podrška od Crkve i društva, kako bi se sačuvalo bogatstvo obreda unutar Crkve u Hrvatskoj.
Povijest samog manastira u Marči, u prošlosti često nemirnu i burnu, predstavio je magistrand na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Božo Balenović. Izlagač i članovi Vijeća izrazili su nadu da lokacija nekadašnjega manastira, sa svojim sadašnjim dvjema spomen-kapelama, grkokatoličkom i pravoslavnom, može postati mjesto ekumenskih susreta, dijaloga i plodonosne međucrkvene suradnje među Crkvama.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA