Vjerskim odgojem protiv nasilja među djecom i mladima

Foto: Cnak

MOSTAR – U duhovno-obrazovnom centru “Emaus” u Potocima kod Mostara održan je 22. ožujka 2016. stručni skup vjeroučitelja s temom “Ljubav prema Bogu i bližnjemu – kršćanskim odgojem protiv nasilja u školi i društvu”. Organizator skupa bio je Katehetski ured Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije koji vodi predstojnik prof. dr. don Ante Pavlović. Sudionike skupa u ime mjesnoga biskupa pozdravio je generalni vikar hercegovačkih biskupija mr. don Željko Majić. Istaknuo je važnost teme i upozorio na žalosnu činjenicu da je i naša obitelj, koja bi trebala biti mjesto istinske ljubavi i odgoja za vrjednote, postala mjesto u kojemu se događa nasilje i pruža loš primjer djeci. Vjeroučitelje je također u ime Zavoda za školstvo u Mostaru pozdravio njegov ravnatelj Željko Ćorić. On je istaknuo važnost teme i priopćio što njegova ustanova, u poveznici s drugima, kroz razne projekte čini na suzbijanju nasilja među djecom i mladima u školi.
Organizator je želio na stručnom skupu vjeroučitelja, u svjetlu Božje zapovijedi ljubavi i kršćanske antropologije, razmišljati, izmijeniti iskustva i tražiti prikladne putove i načine istinskoga suočavanja i rješavanja problema različitih oblika i izvora nasilja među djecom i mladima. Na skupu ponuđena su tri tematska predavanja. Prof. dr. Sanda Smoljo, teologinja i psihologinja, obradila je temu “Odgojni naglasci u prevladavanju problema vršnjačkoga nasilja u svijetlu Božje zapovjedi ljubavi”. Ona je probleme nasilja među djecom i mladima, te kršćanska odgojna načela i vrjednote u njegovu prevladavanju promatrala u svijetlu Božje zapovijedi ljubavi i kršćanskoga shvaćanja čovjeka kao slike Božje. U tom je pogledu ukazala na konkretne vrjednote, sadržaje, putove i procese kršćanskoga odgojnog rada. U drugom predavanju psihologinja Mirjana Brajković, oslanjajući se na neka konkretna iskustva iz Caritasova obiteljskog savjetovališta, govorila je o “Uzrocima i odgojnim izazovima sukoba i nasilja među djecom i mladima u društvu i školi”. Detektirala je brojne uzroke sukoba i nasilja među učenicima, bilo da dolaze iz obiteljskoga, školskoga ili društvenoga ambijenta, nudeći praktične poticaje za prepoznavanje, odgojno suočavanje i rješavanje problema nasilja među učenicima. U trećem predavanju s naslovom “Internetski oblici nasilja među djecom i mladima i kako se tome oduprijeti?”, pedagoginja Ines Perić izdvojila je brojne suvremene oblike nasilja među učenicima i mladima koji se događaju preko mrežnih sustava i mobilnih komunikacija, ukazala na njihovu prikrivenost i razornost, te dala praktične upute kako se s time suočavati na različitim razinama, od individualne i obiteljske do školske. Osobito je istaknuta potreba kontrole koju treba pratiti povjerenje i emotivna povezanost djece i roditelja, ali i odgojna uloga cijele školske zajednice.
Vjeroučitelji su potom u šest pedagoških radionica, koje su pripremili sami vjeroučitelji, radili na cjelovitoj pripremi po tri nastavne jedince za osnovnu i tri za srednju školu. One su u polazištu obuhvatile navedenu tematiku različitih oblika i izvora nasilja među učenicima i nad učenicima, i potom ponudile kršćanski odgojni odgovor u njihovu rješavanju i prevladavanju. Vjeroučitelji su osobito imali u vidu kršćansku poruku, Božju zapovijed ljubavi i duhovno-vjerničku dimenziju cjelovita odgoja, koja daje dublji smisao i istinske temelje prevladavanja svakoga oblika zla među ljudima, pa tako i nasilja. Zaključeno je kako treba pozvati i potaknuti sve koji se bave odgojem djece da prepoznaju probleme zla, nasilja i sukoba koji se danas među njima događa, da na njega reagiraju i da odgojno porade, bilo u školi, u obitelji i društvu općenito, na njegovu suzbijanju i prevladavanju.

Z. Zekić

Izvor: Crkva na kamenu