Zapad je suodgovoran za sukobe na Bliskom istoku

Foto: http://www.terrasanta.net

MÜNCHEN (IKA) – U Münchenu je od 15. do 17. veljače održana 55. međunarodna konferencija o sigurnosti, u sklopu koje je njemačka Zaklada “Hanns Seidel” organizirala raspravu o stanju vjerskih zajednica na Bliskom istoku.
Kako prenosi agencija Fides, kaldejski patrijarh kardinal Louis Raphael Sako sudjelovao je na raspravi te je pritom podsjetio na dugoročne uzroke koji su u prošlom stoljeću pridonijeli neizvjesnom stanju bliskoistočnih kršćanskih zajednica.
Kardinal Sako upozorio je da nakon pada Otomanskog Carstva zapadne sile, koje su preuzele upravu na Bliskom istoku, nisu pokazale da imaju namjeru poduprijeti uspostavu pravnih država u kojima bi svim građanima bila zajamčena jednaka prava. Potom se osvrnuo na izraelsko-palestinski sukob kao povijesni čimbenik koji je pridonio jačanju političkoga islama te predrasude koje datiraju još iz vremena križarskih ratova, a prema kojima se na bliskoistočne kršćane gleda kao na saveznike zapadnih sila i njihove politike na Bliskom istoku.
Osvrnuvši se na specifičnu situaciju u Iraku, patrijarh Sako rekao je da je tamo nastao pravi kaos nakon pada režima Saddama Husseina 2003. godine. Politiku Zapada optužio je da, umjesto da promiče demokraciju i slobodu, potiče sukobe na Bliskom istoku, te upozorio da su donositelji odluka sa Zapada učinili sve što je u njihovoj moći kako bi promovirali svoje gospodarstvo i služili vlastitim interesima, a na štetu bliskoistočnih zemalja. Kao primjer naveo je kontrolu naftnih izvora i drugih prirodnih bogatstava, te prodaju oružja objema sukobljenim stranama u ratu.
S obzirom na nadu u povratak kršćanskoga stanovništva u dolinu Ninive, kardinal je upozorio da iračka Vlada nije učinila ništa kako bi im pomogla vratiti se u svoj dom. Mnogo smo pretrpjeli, izjavio je kaldejski patrijarh, naglašavajući da iz trenutačnoga stanja krize zemlje Bliskog istoka mogu izići samo ako priznaju jednaka prava svim građanima, ako se iz školskoga programa izbaci bilo kakav poticaj na diskriminaciju i ako se eliminira ideologija vjerskoga rata.

Izvor: Crkva na kamenu