Zgrada Sjemeništa u Travniku vraćena Vrhbosanskoj nadbiskupiji

Foto: KTA

TRAVNIK – Nakon višedesetljetne uzurpacije zgrade i ostale nepokretne imovine u Travniku Nadbiskupsko sjemenište “Petar Barbarić” konačno je preuzelo cjelokupnu zgradu u posjed.
Naime, direktor Mješovite srednje škole Adnan Grabus predao je 21. studenoga ključeve Zdanja rektoru sjemeništa preč. Željku Mariću, a Mješovita srednja škola preselila se u novoizgrađenu zgradu, u ulici Školska. To je zemljište za izgradnju nove zgrade darovala Vrhbosanska nadbiskupija kao naknadu za dobivenu športsku dvoranu koja sada pripada Katoličkom školskom centru.
Preostalo je još riješiti oduzetu imovinu koju koristi Kantonalni arhiv, zemljište u blizini kuće obitelji Anić, dio Isusovačkoga gaja, kuću nadbiskupa Šarića, koja se zove Biskupovača, zgrade i zemljište na lokaciji Sanatorija, kuću i zgradu u Poturmahali te zemljište u užem centru grada tzv. Grabavica.
Proces borbe za oduzetu imovinu, osobito povrat zgrade, bio je težak i dugotrajan. Sve je započeo prvi rektor Sjemeništa dr. preč. Pero Pranjić, u svibnju 1998. Vođeno je više sudskih postupaka koji nisu dovršeni.
Dom za ljudska prava presudio je u korist Vrhbosanske nadbiskupije potvrđujući nejednako (diskriminatorsko) postupanje prema vjerskim zajednicama u režiji lokalnih vlasti. Ustavni sud je 2012. potvrdio odluku Doma za ljudska prava, te izdao rješenje. Zbog njegova neizvršenja Vrhbosanska nadbiskupija podnijela je apelaciju Europskom sudu za ljudska prava te dobila pozitivno rješenje.
U međuvremenu rektor Sjemeništa je 2017. podnio tužbu za nezakonito korištenje tuđih stvari. Zahvaljujući angažmanu odvjetnika Adisa Ribića dobivena je presuda. Temeljem nje Sjemenište je ušlo u posjed zgrade. Važno je istaknuti kako je Mješovita srednja škola do dana predaje bila u najmu zgrade.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA