Župa Hrasno

Foto: Cnak

Biskup Anzelmo Katić 30. studenoga 1761. ustanovio je župu Hrasno, tako što je od župe Dubrave odvojio njezin južni dio te nekoliko naselja od župe Gradac. Župa se prostirala od Doljana na zapadu, Mišljena na istoku, Hutova na jugu do rijeke Bregave na sjeveru.

Pred kraj 19. stoljeća, 1892. godine, župa je imala 1857 katolika u 213 obitelji. Godine 1927. župa je imala 1734 katolika u 199 obitelji. Najveći broj katolika župa je imala pred Drugi svjetski rat, 1940. godine, kada ih je u 234 obitelji bilo 2467. Kao i u drugim župama i tamo je taj rat ostavio značajne demografske posljedice pa je 1958. godine broj katolika iznosio 1979 u 276 obitelji.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu