A mi se nadasmo…

Foto: KIUM

ŠIROKI BRIJEG – Nije tomu tako davno da se u izvješću o krizmenom slavlju u najvećoj hercegovačkoj župnoj zajednici, župi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Širokom Brijegu, pisalo kako je biskup iz Mostara krizmao više od 350 krizmanika. Posljednji put, 2012. godine, bila su 353 krizmanika. Pet godina poslije, ove 2017., 118 krizmanika manje. Za ovogodišnje krizmeno slavlje, 30. travnja, pastoralno osoblje, na čelu sa župnikom i dekanom fra Stipom Biškom, pripremilo je i biskupu predstavilo 235 kandidata i kandidatica za sakrament Duha Svetoga iz župa Široki Brijeg (217) Mostarski Gradac (13) i Crnač (5). Što je tomu razlog?! Gledajući odnos statističke 2012. i 2017. godine vidimo da je u ovoj  župi porastao broj obitelji: 2012. na 4.446,  a 2016. na 4.523 obitelji. A broj se vjernika neznatno smanjio: 2012. na 16.697, a na kraju kalendarske 2016. godine u župi bila su ukupno 16.664 vjernika. Razlika: – 33. Ako u ovom prikazu spomenemo da je prije tjedan dana u župi priređeno slavlje Prve sv. Pričesti i da je bilo ukupno 197 prvopričesnika, onda vidimo kojim smjerom, kada je posrijedi natalitet, ide ova župa; da se, svjesno ili nesvjesno, opredijelila za smanjenje i postupno nestajanje. Znamo da na sve utječe i faktor emigracije. Ali ono što valja poručiti onima koji tu žive i rade: Širokobriježani, otvarajte se Darovatelju života i pazite na roditeljsku službu koju ste primili u Gospodinu: ispunite je! (Kol 4,17).

Pa i ovako smanjen broj vjernika od pastoralnih djelatnika iziskuje pogolem napor u poukama i pripremama slavlja, a onda i pripomoć u dijeljenju sakramenta. Biskup Ratko za sudjelitelja sakramenta svete potvrde pozvao je generalnoga vikara don Željka Majića. Nakon kišne i prohladne subote, Bog dao sunčan i ugodan dan pa se slavlje moglo upriličiti u prostranu dvorištu koje je, uz hladovinu, osvježavao i blag povjetarac. Uza zvuke zvona i pjesmu velikoga župnog zbora kojim je ravnala s. Mira, procesija na čelu s križem i svjećonošama, a u kojoj su uz biskupa i generalnoga vikara sudjelovali i širokobriješki svećenici: župnik fra Stipe Biško, gvardijan fra Tomislav Puljić, župni vikar fra Dane Karačić i đakon fra Alen Pajić, kroz crkvu i okupljene vjernike i krizmanike stigla je do pripremljena oltara. Fra Ivan Marić, mlađi, brinuo se da među krizmanicima i vjernicima vlada savršen mir i red. Pozdrav jedne krizmanice u ime učenika prvoga razreda srednjih škola te župnika u ime svih vjernika. U sadržajnu pozdravnu govoru, krizmanica, poučena i svojim vjeroučiteljem, jasno je i glasno progovorila:

“Preuzvišeni oče biskupe!

Radosna srca pozdravljam Vas u ime nas 235 krizmanika… Stojimo ovdje pred Vama spremni primiti darove Duha Svetoga. Za ovaj sveti sakrament pripremali smo se na župnom vjeronauku na kojem su nas vodili naši svećenici. Ovim ih putem pozdravljamo i zahvaljujemo im što su nas pripremali i duhovno obogatili.

Dragi roditelji! Hvala vam što ste posijali u nas sjeme vjere i razvijali ga. Molimo vas da to nastavite neprestano činiti uz pomoć naše širokobriješke Majke Marije. Također zahvaljujemo našim kumovima koje smo sami izabrali jer smatramo da nas mogu voditi u vjeri i svojim nam primjerom pokazivati kako ljubiti Boga i bližnjega. Hvala vam što ste prihvatili tu obvezu i dužnost!

Ovaj će nam sveti sakrament dati novu snagu i poticaj da svoj život usmjerimo u luku vječnoga spasenja. Kao punoljetni kršćani, nastojat ćemo surađivati s Duhom Svetim i okoristiti se Njegovim darovima koje ćemo primiti zahvaljujući milosti i snazi našega Spasitelja Isusa Krista koja Crkvom teče preko apostola i njihovih nasljednika sve do Vas i preko Vas, oče biskupe.

Molitve svoje uzdižemo Bogu živomu koji proniče dubine našega srca. Da nam podari mudrost u življenju, razum u spoznaji Isusa Krista, sposobnost znanja da tražimo plemenito i dobro da život ne potratimo tražeći ono što pripada ovomu svijetu.

Dar savjeta molimo da pronađemo istinu koju ćemo darivati drugima.

Dar svete pobožnosti ištemo da Boga ljubimo iznad svega.

Jakost molimo u obrani od protivština svijeta i tijela.

Posebno molimo da nas obdari svetim strahom da nikada ne odemo od Njega, Boga svoga, da ostanemo uvijek blizu, i u vremenu radosti i tuge. Uvijek i u svemu, dobri Bože, daruj nam svoje misli, da možemo koračati prema Kraljevstvu istine, pravde i mira.

Molimo Vas, oče biskupe, da nas i naše prošnje uključite u svoje molitve u ovom svetom Euharistijskom slavlju kako bismo mogli uvijek slijediti Krista i Njegovu Riječ, te služiti Bogu, Crkvi i bližnjima. Još jedanput zahvaljujemo na Vašem dolasku i želimo Vam dobrodošlicu na naš Brijeg!”

U homiliji biskup je slobodnim riječima izrekao ove misli: Kao što je Mojsije izabrao 72 svoja pomoćnika da upravlja narodom u pustinji – iz svakoga od 12 plemena po 6 ministara – i kao što je židovski narod izabrao Veliko vijeće ili Sinedrij sa sedamdesetak uglednih, iskusnih i umnih glava, kojima nije smjelo biti ispod 60 godina, tako je i Gospodin Isus u početku svoga javnog djelovanja pozvao 72 svoja učenika. Ali velika većina od njih spotaknula se na prvoj kušnji kada je Isus nagovijestio presvetu Euharistiju obećavajući dati svoje tijelo i krv ljudima za Život vječni. Zbog te “tvrde riječi” mnogi odstupiše od njega i nisu više išli s njime. Na to je on osobno pozvao i poučavao Dvanaestoricu nazivajući ih apostolima. Ali iz one prve skupine učenika nisu se svi odmetnuli. Znamo za Matiju da je ostao vjeran pa je izabran u Zbor apostola umjesto otpaloga Jude; za Kleofu koji se danas imenito spominje u Evanđelju; za Ananiju koji se u vrijeme progona protiv Stjepana sklonio u Damask. Možda je i sam Stjepan bio među prvim Isusovim pozvanicima.

Tako dvojica Isusovih učenika, dvojica braća išla su iz Jeruzalema u Emaus, klonule glave i glasa, snuždena oka i srca.

A približuje im se neka ljudska Sjena na koju njih dvojica i ne paze.

Politički: Jesi li vidio kako nas ostavi na cjedilu? govori Kleofa kolegi. A mi se nadamo da će nas politički osloboditi od te rimske vlasti. Rimljani ga prikovaše na križ i zakucaše posljednji čavao u nadu našu!

O čemu to vi? – ona će Sjena njima.

Zar si ti jedini stranac da ne znaš što se dogodilo ovih dana? – Ne znam. Što to?

Pa ono s Isusom, Nazarećaninom, Vođom, Liječnikom…

Nacionalno: Vidje li ti kako nas napusti a i mi svi njega? ovaj će drugi Kleofi. Mi se nadasmo da će nas kao sposoban prorok nacionalno uzdići da kao Bogom izabrana nacija upravljamo narodima svijeta, a on neprotumačivo pogibe kao najtragičniji neuspješnik! Da ga barem možemo štovati kao nacionalnoga heroja! Ništa. Katastrofa!

Zdravstveno: Jesmo li svjesni kako nas je razočarao? Mi se nadasmo da će nam kao čuveni čudotvorac, izlječitelj svake vrste bolesti, na blizinu – na daljinu, ne pitajući dijagnozu ni vrstu bolesti, liječeći i najneizlječivije bolesti, pomoći da svi budemo zdravi i da budemo bez ambulanti i lječilišta. A nije moćan samomu sebi pomoći!

Religiozno: A mi se nadasmo da će on kao karizmatični religiozni lider prinuditi sve religije svijeta da se poklone pred ovom našom nebeskom objavljenom religijom. Da imamo svjetska svetišta u Jeruzalemu, u Betlehemu, u Nazaretu. A, gle, njegove religije i karizme!

A ona dvojica beznadnih kao današnja dva Hrvata, jedan iz BiH, drugi iz RH, koji samo upadaju jedan drugomu u riječ: A mi se pobjedom u Domovinskom ratu nadasmo uspješnu demokratskom sustavu, ljudskim pravima, napretku i zaposlenju na vlastitim terenima. A mi u Njemačku, u Australiju… Lani nas je iz Hrvatske otišlo 55.000, a iz BiH 15.000.

Ali kada je On došao do riječi, Uskrsli, i kada je pridobio njihove uši i srca, otvori im priču od početka. Kako je Bog zamislio i proveo svoj plan i zakon da ljudi dolaze na ovaj svijet boraveći najprije u majčinoj utrobi devet mjeseci – prva faza života. Zatim na ovoj zemlji do devedeset i devet godina, kako tko, kako gdje i kada – druga faza. A te su godine više prazne nego pune, prava Dolina suza! Ali nije tu kraj. Slijedi treća faza koja je otvorena uskrsnućem, pobjedom na grijehom i smrću, Život vječni. Samo im je to kazivao kroz tri godine: da će On biti popljuvan i izrugan, zlostavljan i bičevan, ubijen i pokopan, ali će treći dan uskrsnuti. I da je On Prvina uskrsnuća. Nada čovječanstva. Vjerujte li ovo? završi Uskrsli svoju pouku.

Prolazimo prve dvije faze da dođemo u treću koju je Otac pripremio onima koji Njegove zapovijedi opslužuju, koji izbjegavaju svih Sedam glavnih grijeha, koji primaju Sedam svetih sakramenata, koji surađuju sa Sedam darova Duha Svetoga… Što je sve Bog pripremio u trećoj fazi onima koji njega ljube, koji vjeruju u njegov najveći dar – budući Život, koji će vječno trajati, gdje nema jauka ni rata, suze ni eutanazije! Sve nevolje i patnje ovoga svijeta nisu ništa prema Slavi koja nas čekati na nebesima.

Krizmanici i krizmanice! Budite nada i uzdanica naša, i budućnost naša! Držite se Božjih zapovijedi, od Prve do Posljednje, vjerno i ustrajno!

Nakon misnoga blagoslova, zajedničko fotografiranje s biskupom pred crkvom te po vjeronaučnim skupinama s vjeroučiteljima u crkvi, uza želju da obiteljsko i pojedinačno slavlje ne završi razuzdanim tulumima i večernjim ludostima koje se sve više uvlače u ovo veličanstveno duhovsko darivanje, nego da osnaženi milošću Duha Svetoga proživljavaju darove primljene u punini i čine ono što je Bogu milo a njima neprocjenjivo vrijedno, i za ovaj i za budući život.

U samostanskom blagovalištu gvardijan je pripremio objed gdje su se u bratskom ozračju, zajedno s ostalim članovima samostana, izmijenila mišljenja i spoznaje o važnim temama Crkve i naroda. Prije povratka u Mostar biskup je posjetio sestre franjevke u njihovu samostanu u gradu.

 

Izvor: Crkva na kamenu/KIUM