Biskup Petar Palić posvetio crkvu u Zagorju

Foto: Crkva na kamenu

ZAGORJE – Mostarsko-duvanjski biskup mons. Petar Palić posvetio je 3. kolovoza crkvu u župi Gospe od Zdravlja u Zagorju kod Posušja. U svečanom liturgijskom činu posvete sudjelovali su, uza župnika don Joku Blaževića, dekan i posuški župnik fra Mladen Vukšić, don Ivica Boras, župnik iz Vira i don Vinko Nenadić, kapelan iz mostarske župe Sv. Mateja. Slavlju su, uz velik broj župljana i hodočasnika, nazočile i časne sestre, bogoslovi te predstavnici svjetovne vlasti. Na početku misnoga slavlja sve je nazočne pozdravio don Joko. Istaknuo je da se osamdesetih godina počela graditi ova crkva, biskup Petar Čule blagoslovio je temelje crkve a biskup Pavao Žanić 1983. godine blagoslovio je novoizgrađenu crkvu. Od tada do danas se crkva radila i dograđivala. „U ovoj svetoj Misi spominjemo se svih onih župnika koji su radili i djelovali ovdje, pokojnoga Zdravka, don Mate, don Luke, don Marka, pokojnoga don Ante… Za pokojne molim za pokoj duše, a za one žive molim da mogu i dalje raditi i sjetiti se u molitvama ove župe i župljana“, istaknuo je don Joko. U crkvi se u posljednje vrijeme mnogo toga preuredilo: obojala se crkva iznutra i preuredila, promijenjena je rasvjeta, razglas, zamijenjen križ iza oltara, postavljen je novi kameni oltar, ambon, krstionica, postolja za kipove, novi kip sv. Luke…
U homiliji biskup Palić govorio je o crkvi kao građevini kao i o činu posvete crkve i što zapravo taj čin znači. Crkva nije samo građevina koju sačinjavaju oltar, klupe, kipovi, kor, nego je ona hram Boga živoga a mi vjernici živa smo Crkva. Ono što crkvu čini svetim mjestom je upravo ono što mi činimo, liturgijski čin posvete i obredni čini koji se događaju nakon gradnje crkve. Pri obredu posvećenja crkve simbolično se primaju sakramenti kršćanske inicijacije: krštenje, sveta pričest i potvrda. Danas je ovaj prostor i oltar posvećen za svetu svrhu, jer crkva i oltar i mi kršćani smo svi preporođeni u Kristu. Krist je naša prava crkva i oltar i zato sve ovo što se događa u crkvi govori o Kristu. I kamen, i vatra, i ulje i tamjan podsjećaju nas na drevne žrtve koje su se nekada prenosile, a bile su samo nagovještaj Isusa Krista. Danas ovu crkvu i oltar preporađamo vodom i svetom Krizmom kako se preporađaju samo kršćani. Iscrtavamo križeve na sredini i sva četiri kuta oltara kako bismo podsjetili na raspeće kojim su istisnuti svi oni stari običaji prije Krista. Nakon svega će biti očito da ova crkva nije samo muzej za sakralne objekte, da oltar nije stol za objed. Ovo je mjesto za hvalu, blagoslov, propovijed, za žrtvovanje, za zagovor, za zahvaljivanje, mjesto za pjevanje himana Bogu, za klanjanje i klečanje, mjesto za čašćenje, posvećivanje i pričest, mjesto za krštenje i odrješenje, istaknuo je biskup Petar. Dodao je da je Božji narod više istinska crkva nego kapele i crkve koje gradimo. Bog je sagradio svoju crkvu na Isusu, a Isus na Petru, a ne na betonskoj ploči. Zato svi mi trebamo promisliti kako se mi kao živo kamenje Kristove crkve prihvaćamo, kako podržavamo jedni druge u dobrim i plemenitim stvarima, i kako se širom otvaramo svijetu. Trebamo naviještati Radosnu vijest i izgrađivati Kristovo kraljevstvo, kazao je biskup Palić.
Nakon propovijedi biskup Petar izmolio je posvetnu molitvu, pomazao svetim uljem oltar a svećenici križeve na zidovima crkve. Zatim je biskup obavio obred kađenja oltara i crkve te upalio svijeće koje su znak Krista Svjetla za prosvjetljenje naroda. Za vrijeme obreda posvete i misnoga slavlja pjevači su skladno pjevali pjesme i Litanije svih svetih.
Na kraju svete Mise don Joko je zahvalio biskupu Petru na dolasku i predvođenju ovoga svečanoga misnog slavlja, svim svećenicima te svima uključenima u obnovu crkvene unutrašnjosti na uloženu trudu i potpori kao i svima onima koji su pripomogli u organizaciji trodnevnice i svečanih događaja. Prvu večer trodnevnice misno slavlje predvodio je sutinski župnik don Mate Pehar, a treću večer trodnevnice fra Marko Cvitković, ovogodišnji mladomisnik u Doljanima.
Na sam blagdan Gospe od Zdravlja, 5. kolovoza, svečana sveta Misa slavljena je u 11 sati, predslavio ju je don Nikša Pavlović, ovogodišnji mladomisnik iz župe Uznesenje Blažene Djevice Marije iz Graca kod Neuma.

Izvor: Crkva na kamenu