Isusovo Preobraženje

Foto: Biskup Ratko Perić i župnik don Ivan Turudić s krizmanicima 2016.

PLOČE – TEPČIĆI – Župnik don Ivan Turudić dočekao je biskupa Ratka Perića pred crkvom na Crkvinama, dijelu koje je čitlučka općina dodijelila župi sv. Ante Padovanskoga Ploče-Tepčići za  gradnju nove crkve. Bila je ovo 2. nedjelja korizmena, 12. ožujka 2017. Misa je zakazana u 10 sati. Svijet je popunio crkvu. Jedanaest ministranata razne dobi i različitih razreda imaju svoja mjesta oko oltara. Pobožni i sabrani kako se i pristoji ministrantskoj službi i dvorbi. Mlada sviračica intonira korizmene pjesme, a pjeva ne samo zbor nego i svi nazočni. Župnik je pozdravio biskupa i njegova tajnika don Marina, kao i sve nazočne te izrazio radost zbog ovoga biskupova pastoralnog pohoda. Biskup obično dolazi u ovu župu za dijeljenje sv. krizme, za službenu vizitaciju, o svetkovini sv. Ante, za uvođenje novoga župnika i kada se najavi kakav poseban blagoslov.

Druge korizmene nedjelje Crkva izborom Evanđelja podsjeća na Isusovo Preobraženje, a sam blagdan Preobraženja Gospodinova slavi 6. kolovoza. Ove je godine čitan Matejev prikaz Preobraženja: Isus s Mojsijem zakonodavcem i Ilijom prorokom na jednoj strani u slavi, a Petar s Jakovom i Ivanom na drugoj strani ne mogu od sjaja gledati u preobražena Isusa. Očevo tumačenje s neba: “Ovo je Sin moj. Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!” (Mt 17,5).

Biskup je u propovijedi naveo primjer da naše smrtno tijelo može biti bolesno ili zdravo na ovome svijetu, a samo je Isusovo zemaljsko tijelo doživjelo na Taboru u Galileji veličanstveno čudo i otajstvo preobraženja kakvo će nakon uskrsnuća biti vječno u nebu. Kristovi sljedbenici vjeruju da će svemogući Bog o Sudnjem danu opet povezati besmrtnu ljudsku dušu s preobraženim tijelom kada će ponovo postati pune osobe, preobražene, tj. trajne, vjerne, besmrtne vrijednosti.

I župa je živi organizam sastavljen od živih osoba po zakonu rasta: krštenjem se novih članova župa obnavlja, sakramentom bolesnih i poputninom sprovodno se vjernici ispraćuju tijelom na zemaljsko počivalište, a Bog zove svačiju dušu na svoj sud. Zato i župa može doživljavati i svoje bolesti i svoje zdravlje. U župu se uvukla bolest ako se ne drži Očeve riječi: “Slušajte ga”, Krista Gospodina. Krist je osnovao Crkvu svoju, zasnovao je na Stijeni ili Petru, na njegovoj vjeri i vjernosti i povjerio mu upravu. A taj Petar i danas živi u svome 266. nasljedniku rimskom biskupu i papi Franji. Bitna je razlika u župi Ploče – Tepčići prije 20 ili 10 godina i dan-danas. Unatoč tomu što je i župna crkva i crkveni inventar u rukama takva neposlušnika, napredak je u župi očit, i brojem vjernika i blagoslovom objekata, zahvaljujući Božjoj milosti i pastoralnoj mudrosti župnikâ: don Josipa Galića (1999.-2004.), don Tomislava Ljubana (2004.-2012.) i don Ivana Turudića (od 2012.-). Nije dosta nešto imati samo “pravno”, potrebno je uvijek biti raspoložen i molitveno i radno. Rada nije nedostajalo. Biskup je potaknuo vjernike da se svojim molitvama Bogu i čestitim ponašanjem što više zauzimaju da župa bude što prije jedno vjerno stado i jedan pastir. U spomenu pokojnih biskup je uključio i sve preminule, župnike i vjernike ove župe.

Župnik je don Ivan poslije sv. Mise pozvao na objed članove Pastoralnoga župnog vijeća, koji zastupaju pojedina sela: Veselko Miletić za Dobro Selo, Željko Krtalić za Slipčiće, Slavko Ćorić za Tepačko Polje – Maloševiće, Slavica Raspudić za Tepčiće i Marko Kvesić za Vidoviće, gdje im je biskup zahvalio kao predstavnicima koji pomažu župniku i pomiriteljski djeluju u svojim mjestima i u samoj župi. Vidan je pomaka u pastoralnom djelovanju iz župnikovih statistika: 2012. blagoslovio je 147 obitelji, 2013. – 162; 2014. – 164; 2015. – 174; 2016. – 170. Na žalost, dodaje župnik, ugasilo se 10 ognjišta, ali su kroz to vrijeme neke obitelji prihvatile zakonitoga župnika.

Don Ivan je na početku ove godine dostavio statistike za 2016. Svega vjernika: 509, vjenčanja: 2, prvopričesnika: 4, kršenja: 8, krizmanika: 12, sprovoda: 23 uključujući sedmero onih koji su dovezeni sa strane a podrijetlom su iz župe.

Dogodine, 2018., župa Ploče – Tepčiće obilježuje 100. obljetnicu svoga osnutka i djelovanja. Župnik bi dobro učinio da sa svojim suradnicima pripremi monografiju o župi, u riječi i slici, od barem 100 stranica. Dao Bog župi slavljenici svoj željeni mir i puno crkveno jedinstvo te da i ona s Isusovom milošću doživi svoje istinsko preobraženje.

*****

Prije pedeset godina, 1967., izbio je “hercegovački slučaj”. Prema odluci Svete Stolice trebala je mirno i kanonski Hercegovačka provincija predati pet župa biskupu na slobodno raspolaganje (Crnač, Blizanci-Gradac, Grude, Grljevići, Mostarski Gradac). Dvije su župe, Blizanci-Gradac, danas Gradina, i Grljevići uredno predane. Umjesto da se stvar rješava među predstavnicima svećenstva, Franjevačkoga reda, Biskupije mostarsko-duvanjske i Svete  Stolice, dekret je prenesen u „narod“ i nije se više mogla nadzirati njegova provedba. Godine 1975. izišao je konačan dekret Svete Stolice “Romanis Pontificibus” kojim se rješava “hercegovačko pitanje”. Godine 1999. – točno stotinu godina od razdiobe župa kako je predložio tadašnji biskup fra Paškal Buconjić s provincijalom, a potvrdila Sveta Stolica – Franjevački je red, i u rimskom Generalatu i u hercegovačkom Provincijalatu, osam župa (Blagaj-Bunu, Crnač, Čapljinu, Grude, Jablanicu, Mostarski Gradac, Nevesinje, Ploče-Tepčiće), do tada u franjevačkoj pastoralnoj upravi, načelno predao Biskupu na slobodno raspolaganje. Godine 2000. pozvani su svi hercegovački franjevci da potpišu pastoralnu Izjavu koju je sastavila Generalna uprava Reda manje braće i Biskupski ordinarijat u Mostar, a potvrdila Sveta Stolica. Godine 2005. i dekretalno je Generalna uprava potvrdila da spomenutih osam župa prelazi Biskupu na slobodno pastoralno raspolaganje. Skupina franjevaca još i prije 1999.  otkazala je poslušnost i svomu Redu i Svetoj Stolici te okupirala neke od spomenutih župa. Stoga su devetorica članova otpuštena iz Reda i suspendirana od bogoštovnih čina. Ni tomu se nisu htjeli pokoriti, nego su pokušali okupirati svih osam župa. Međutim uredno su predane župne crkve i crkvene knjige u Blagaj-Buni, Nevesinju i Jablanici (1999.). Osim toga biskupijski su svećenici – župnici podigli pastoralne centre u župama Buni (2000., s novom župnom crkvom 2006.), na Ploče-Tepčićima (2010.) i u Čapljini 2012., gdje punom vlašću vode istoimene župe i vjernicima navješćuju riječ Božju i poslužuju svete sakramente.

Izvor: Crkva na kamenu/KIUM