Katedralni zbor uljepšao liturgijsko slavlje

POSAVSKA MAHALA – U nedjelju 5. lipnja u župi Posavska Mahala gostovao je katedralni zbor iz Mostara, pod vodstvom regens chori don Nike Luburića u kojem ima do 50-ak pjevača. Na poziv župnika iz Posavske Mahale vlč. Ivana Ravlića, došli su autobusom iz Mostara u da bi mogli nastupiti svojim pjevanjem pred vjernicima u punoj crkvi na misnom slavlje u 11 sati. Misi je predsjedao domaći župnik vlč. Ivan Ravlić, a don Niko Luburić je propovijedao i  bilo je posebno svečano. Tom prilikom katedralni zbor pokazao je veliko umijeće te je liturgijsko slavlje bilo vrhunsko. Slavlje je zračilo posebnom duhovnom energijom i poletom. Osjetila se kod vjernika velika radost za vrijeme cijeloga euharistijskog slavlja, što je potenciralo na kraju euharistije jednim kraćim koncertom u kojem je otpjevano osam duhovnih pjesama iz repertoara ovoga zbora. U zboru je pet redovnica: dvije iz Družbe sv. Vinka, tri redovnice iz Družbe Služavki maloga Isusa, ostali su mladići, djevojke, oženjeni i udate osobe. Ovaj zbor pripada u jedan od boljih u našoj Katoličkoj Crkvi u Bosni i Hercegovini. Nakon euharistijskoga slavlja nastavljeno je slavlje za velikim stolom za kojim su bili i pozvani i župljani iz župe Posavska Mahala, potom se autobus s pjevačima uputio prema Mostaru, gdje su sretno stigli.

Ivan Ravlić, župnik u  Posavskoj Mahali

Izvor: Crkva na kamenu