Naknada, bolesnici, mladi

Foto: http://www.radioljubuski.ba

STUDENCI – Župnik i ravnatelj Biskupijskoga svetišta Presvetoga Srca Isusova u Studencima don Ivan Štironja poduzima Veliku devetnicu Srcu Isusovu: za svaki prvi petak u mjesecu poziva misnika koji predvodi Euharistijsko slavlje i održi kratku propovijed. Pozove i sve vjernike iz župe, osobito mlade, školarce, ovogodišnje pripravnike za prvu ispovijed, sv. Pričest i krizmu. Prigoda za sv. ispovijed. Za prvi od devet prvih petaka, 5. listopada 2018., pozvao je biskupa Ratka i tom zgodom upriličio predstavljanje Zbornika biskupa Žanića kojemu je ove godine u svibnju svečano obilježena Stoljetnica rođenja. Župnik je na početku protumačio da želi za ovu Veliku devetnicu imati tri velike nakane: naknadu za uvrjede Božjemu veličanstvu, skrb za bolesne i brigu za mlade da se po naravnu zovu odazivaju u obiteljski život, a po posebno milosnu zovu u duhovni svećenički ili redovnički život. Za vrijeme sv. Mise pjevao je župni zbor Vrelo života.
Biskup je za vrijeme sv. Mise govorio o evanđeoskom odlomku (Lk 10,13-16) u kojem je prikazano kako je Isus prokleo tri galilejska grada: Korozain, Betsaidu i Kafarnaum. Zašto? Zato što su ostali gluhi, ravnodušni, nezainteresirani, bašmebrigaški za sva čudesa koja je Isus učinio u tim gradovima. Da su se u poganskim mjestima Tiru i Sidonu dogodila takva veličanstvena znamenja kao u Korozainu i Betsaidi, ti bi gradovi sjedjeli u kostrijeti i pepelu, i činili pokoru. A oni su prezreli milost Božju, odbacili Riječ Gospodnju, uvrijedili osobu Isusa Krista Sina Božjega. Eto zašto im je Isus doviknuo: “Jao tebi, Kotorozaine! Jao tebi, Betsaido!” A ne zaboravimo: iz te su Betsaide bila rodom barem petorica apostola: Petar i brat mu Andrija, Jakov i brat mu Ivan, i Filip.
Isus je činio čudesa nad bolesnicima. I ako je išta tako očito Božje, to je zdravlje koje Bog daje bolesnicima. Bolesnici su se dizali zdravi na Isusovu riječ, na znak ruke, na mig oka. To građanima Korozaina i Betsaide nije bio uvjerljiv razlog. Samo su odmahnuli rukom i otišli za svojim poslom. Nisu upoznali trenutka Božjega pohođenja.
Isus je prokleo i Kafarnaum koji se uzoholio do neba. “Do u podzemlje ćeš se strovali”, reče mu Gospodin. Eto kakva sudbina čeka one koji se ne obraćaju, koji ne čine pokore i ne prihvaćaju Božje riječi i milosti. Možda su se mladi u Kafarnaumu najviše uzdigli zbog svoje mladosti, zdravlja, kose i odijela, vanjskoga znakovlja. A duša? A srce? A životna razboritost i mudrost?
Nakon sv. Mise bilo je predstavljanje Žanićeva Zbornika. Najprije je govorio biskup osvrćući se s jednom ili više rečenica na svaki članak, a onda je uzeo riječ don Željko Majić, generalni vikar i glavni urednik Zbornika. Donosimo don Željkov prikaz.

U vjerni, nadi i ljubavi

Ove godine, točnije, 20. svibnja, navršilo se 100 godina od rođenja blagopokojnoga msgr. Pavla Žanića, mostarsko-duvanjskoga koadjutora (1970.-1980.), rezidencijalnoga biskupa i apostolskoga upravitelja Trebinjsko-mrkanske biskupije (1980.-1993.). U ovoj sretnoj prigodi, naš mjesni biskup msgr. Ratko Perić, u dogovoru sa suradnicima, odlučio je da cijela godina, od 20. svibnja 2017. do 20. svibnja 2018., bude posvećena proučavanju života i djela ovoga hrabroga Pastira naše mjesne Crkve. Godina biskupa Pavla Žanića, pod njegovim prezbiterskim i biskupskim geslom “U vjeri, nadi i ljubavi” svečano je, u ime Božje, sv. Misom za pokoj njegove duše, otvorena u petak, 19. svibnja 2017. u 18.00 sati, u župnoj crkvi sv. Petra apostola u Kaštel Novom, njegovoj župi rođenja i sprovoda. Sv. Misu predvodio je msgr. Marin Barišić, nadbiskup splitsko-makarski, a prigodnu riječ uputio msgr. Ratko Perić. Prije sv. Mise, u 17.00 sati, biskupi i pristigli svećenici, zajedno s rodbinom, prijateljima i poštovateljima biskupa Pavla, pohodili su Pokojnikov spomen-grob na mjesnom groblju sv. Stjepana i molili za sve vjerne mrtve.
U Okružnici, kojom je najavio “Godinu biskupa Žanića”, biskup je Ratko izrazio nakanu i ciljeve: “da se ova godina posveti prouci života i djela ovoga vrijednog pastira naše Crkve i odana sina Apostolske Stolice. Biskup se Žanić pokazao kao neumoran širitelj Kraljevstva Božjega, propovjednik Istine i promicatelj kršćanske obitelji. Želimo vrjednovati teološko-crkvene i pastoralno-karitativne pothvate koje je on poduzimao i rješavao, a koji su i danas aktivni i plodove daju:
– Izgradnja i dovršenje katedrale Marije Majke Crkve u Mostaru;
– Crkva na kamenu – tada, u vrijeme pisanja Okružnice: 438, a danas već 454 broja;
– Istoimena izdavačka kuća – u vrijem pisanja Okružnice 144 naslova, a danas 152;
– Teološki institut – do sada oko 250 diplomiranih vjeroučitelja;
– Biskupijski caritas: s ustanovama i projektima Dječji vrtić, Centar za mlade, Rehabilitacijski centar, Obiteljsko savjetovalište, Mirjam, Nazaret, Emanuel, Betlehem, Betanija. Itd.
– Katehetski ured. Kler: od brige za svećeničke kandidate do Svećeničkoga doma. Itd.”
Kao jedan od najizvrsnijih načina da se odgovori na postavljene ciljeve, odlučeno je da se sustavno obrade “pothvati i djela biskupa Pavla koja su i danas aktivna i plodove daju” te rezultati prouke i istraživanja najprije objave u posebnom dodatku našega mjesečnika Crkva na kamenu, nakon čega je  priređen i ovaj Zbornik koji večeras predstavljamo. Cilj nam je bio i ostao: da se ovoga velikana naše mjesne Crkve i vremena ne samo otrgne zaboravu nego još više zahvali dobromu Bogu što se svijeća njegova života koju je sam Bog upalio na dan njegove biskupske posvete u Mostaru, 2. svibnja 1971. godine, nije ugasila, nego u njegovim djelima i danas svijetli na slavu Božju i na korist Božjega puka naše mjesne i partikularne Crkve, ili, kako je to na dan primopredaje upravom biskupijama, 1. kolovoza 1993., zahvalio naš biskup Ratko:
– što je u posluhu Svetom Ocu iz svoga Splita, u kojemu je uživao osobit svećenički i propovjednički ugled, došao u ovu našu hercegovačku osebujnu sredinu;
– što je pokazao svoju djelatnu ljubav prema ovoj mjesnoj Crkvi, prema biskupu Petru Čuli, prema kleru i dijecezanskom i redovničkom, prema svim vjernicima i ljudima;
– što se u rješavanju problema, inače podobro nagomilanih u ovoj hercegovačkoj Crkvi, držao zakona Božje pravde i ljubavi, uputa Svete Stolice i nadljudske strpljivosti;
– što je herojski branio čast Bogorodice Marije zauzimajući se i šireći njezino pravo štovanje i pobožnost;
– što je junački stajao ispred katedrale posvećene Majci Crkve, čvrst u vjeri u Božju providnost, gledajući kako mu u ognju apokaliptičkih razarača gori i biskupska plača, i sav biskupski inventar, i ruši se katedrala, taj velik plod i spomenik i njegova nesebična zalaganja;
– što je u vrijeme svoje uprave hercegovačkim biskupijama zaredio trideset svećenika koji su inkardinirani u ove naše dijeceze, dvanaestoricu poslao na daljnje teološke studije.
Ovomu još dodajemo te jednakom snagom vjere i ljubavi Bogu zavalimo na onomu što je biskup Ratko rekao u Okružnici, spominjući vidljiva zamašna i povijesna i providonosna djela koja i danas plodove donose: za Biskupijski caritas, za Teološki institut, za Katehetski ured, za Pastoral obitelji, za Crkvu na kamenu, za neumorno obilaženje biskupija u svjedočkom učiteljstvu i podjeli posvetne-sakramentalne milosti. 

Kratak pregled Zbornika

Budući da se biskup Ratko u svom osvrtu kratko zadržao na svakomu članku, ovdje predstavljamo samo kratku strukturu Zbornika.
Knjiga – Zbornik radova o biskupu Pavlu Žaniću, naslovljen: U vjeri, nadi i ljubavi – Stoljetnica rođenja biskupa Pavla Žanića (1918.-2018.), ukupno broji 400 stranica i podijeljen je na 4 dijela. Za tisak ga je priredila naša izdavačka kuća Crkva na kamenu. Naslovnu je stranicu osmislio grafički dizajner ing. Miro Raguž, a u nakladi od 1000 primjeraka otisnuo širokobriješki Suton. Koristimo i ovu prigodu da iskreno zahvalimo svima koji su se utkali – bilo spisateljski, urednički ili tehnički – u ovaj hvalevrijedan rad o našem blagopokojnom biskupu i njegovu djelu.
Nakon Predgovora koji je napisao vrhbosanski nadbiskup i metropolita, kard. Vinko Puljić i uvodnih riječi priređivačâ, na slijedećih 250 stranica (1. dio: Radovi o inicijativama i pothvatima biskupa Pavla Žanića) ispisani su tekstovi trinaestorice autora s istim brojem naslova. U ovom dijelu nastojali smo zahvatiti i obraditi važnije teme koje su obilježile biskupsku službu ovoga vrijednoga i uzornoga predstojnika katoličke i apostolske vjere u Hercegovini.
U drugom dijelu nalaze se misli – propovijedi biskupa Ratka Perića koje je izgovorio tijekom proteklih 18 godina prigodom smrtovdana blagopokojnoga biskupa Pavla (11. siječnja). U tim propovijedima biskup Ratko posebno ističe kršćanske krijeposti biskupa Žanića, i one bogooblične (vjeru, ufanje i ljubav) kao i one stožerne (razboritost, pravednost, jakost i strpljivost).
U trećem dijelu Zbornika prenesena su dva intervjua koja je biskup Pavao, umirovljenik, dao Crkvi na kamenu, kao i razni prigodni govori koji osvjetljuju život biskupa Žanića te posebno istaknuta Žanićeva proslava 25. obljetnice biskupstva, 1996. godine.
U četvrtom dijelu, svojevrsnom Dodatku, svjesni da pokatkada slika govori više od riječi, donijeli smo i fotodokumentaciju kojom smo ukratko prikazali njegov životni put i djelo.
Ovdje valja reći kako ovo nije prvi Zbornik o biskupu Pavlu. Naime, 1992. izišao je zbornik naslovljen: Istina oslobađa – Zbornik biskupa Pavla Žanića, koji je priredio msgr. Tomo Vukšić, osobni tajnik biskupa i tajnik Biskupije (1986.-1988.), a danas biskup i vojni ordinarij u BiH, a riječ je o člancima biskupa Žanića. Stoga ovaj je Zbornik svojevrstan nastavak, ali i produbljenje prouke i pouke biskupa Pavla. Nastavak, jer, kako već rekosmo, u trećem dijelu donosi ono što smo smatrali potrebnim zabilježiti nakon njegova umirovljenja 1993. godine do smrti 2000. godine; produbljenje, jer se po prvi put – nadamo se ne i posljednji – sustavno i studiozno zahvatilo u njegov lik i djelo.
Ako Bog da, za koji dan izići će još jedna knjiga posvećena njemu u čast: memento – sjećanje – spomenica, In memoriam – 100. obljetnica rođenja msgr. Pavla Žanića, u kojoj donosimo izvješća, u riječi i slici, sa zahvalnoga Misnoga slavlja i Akademije u prigodi 100. obljetnice biskupa Pavla i zaključenja njegove Godine.
Predajući upravu Biskupija svomu nasljedniku msgr. Periću, u prigodnom intervjuu Crkvi na kamenu, biskup je Žanić rekao: “Predajem upravu biskupije svom nasljedniku. Samo službeno napuštam biskupiju. Napuštam upravu, ali ne prestajem moliti za biskupiju. Molim i molit ću svaki dan krunicu Srca Isusova za svoga nasljednika, za sve svećenike, redovnike, redovnice, njihov pomladak, za puk kršćanski. Znam da novi biskup stavlja ‘ruke na muke’, kako se ono kaže, ali od srca ga preporučujem milosti Božjoj. Podjeljujem svima svoj apostolski blagoslov”.
Vjerujemo da nas i danas, kada stoji pred Licem Svevišnjega na nebesima, biskup Pavao zagovara i za nas neprestance moli. A mi na sav njegov predani rad i molitve uzvratimo proukom djela i nadasve molitvom za njegovu plemenitu dušu i da, konačno, dignemo ruke s nepotrebne muke i cijelo svoje biće poklonimo Gospodinu. Da i nas, poput njega, učini neumornim širiteljima Kraljevstva Božjega, propovjednicima Istine, promicateljima kršćanske obitelji, graditeljima crkvenoga mira i jedinstva i istinskim štovateljima naše nebeske Majke, koju je on na poseban način častio i slavu joj širio.

Izvor: Crkva na kamenu/http://www.md-tm.ba/