Novi magistri i prvostupnici religijske pedagogije i katehetike na TKIM-u

Foto: Crkva na kamenu

MOSTAR – U ponedjeljak, 9. listopada 2023., na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru, sedam studenata uspješno je privelo kraju svoje trogodišnje preddiplomsko i dvogodišnje diplomsko visokoškolsko školovanje (3+2) na ovoj sveučilišnoj znanstveno-nastavnoj ustanovi obranom svoje diplomske radnje. Nakon cjelovita završetka oba ciklusa studija i obranom diplomskoga rada stekli su akademsku titulu i zvanje magistra (master) religijske pedagogije i katehetike.
Studenti, koji su prema Statutu TKIM-a, ispunili uvjete za polaganje diplomskog ispita su:

 1. Mila Boras, Oltar-središte kršćanskog bogoslužnog identiteta, mentor doc. dr. sc. Vinka Bešlić;
 2. Martina Milićević, Blaženici u Hrvata s osobitim osvrtom na kanonizaciju bl. Alojzija Stepinca, mentor izv. prof. dr. sc. Šimo Maršić;
 3. s. Anica Orlović, Pastoralno-katehetska uloga korizmenih poslanica hercegovačkih biskupa, mentor doc. dr. sc. Marko Šutalo;
 4. Zrinka Proleta, Lik i djelo hrvatskog misionara i sluge Božjega oca Ante Gabrića, mentor izv. prof. dr. sc. Mario Bernadić;
 5. Marija Propadalo, Razlike između katoličke i pravoslavne Crkve, mentor doc. dr. sc. Josip Knežević;
 6. Filip Šantić, Mješoviti župni zborovi u Hercegovini, mentor izv. prof. mr. art. Katja Krolo-Šarac;
 7. Ivana Vukoja, Uloga animatora u pastoralu mladih i njihovo djelovanje u Bosni i Hercegovini, mentor izv. prof. dr. sc. Šimo Maršić.

U utorak, 10. listopada 2023., na TKIM-u je organizirano polaganje završnih ispita (preddiplomski studij). Studenti, koji su prema Statutu TKIM-a, ispunili uvjete za polaganje ovoga ispita su:

 1. Frano BazinaUtjecaj darvinizma na zločinačke ideologije 19. i 20. stoljeća, mentor izv. prof. dr. sc. Mate Buntić;
 2. Andrea BušićPastoral odraslih, mentor izv. prof. dr. sc. Šimo Maršić;
 3. Ivona ŠumanSlužbe vjernika laika u liturgiji, mentor doc. dr. sc. Vinka Bešlić;
 4. Franjo SkokoEstetika u teologiji Pseudo Dionizija Aeropagite, mentor doc. dr. sc. Josip Knežević.

Čestitamo našim studentima na uspješnom završetku studija i želimo im blagoslovljen i plodonosan put u službi vjere i zajednice!

Izvor: Crkva na kamenu