Razgovor u OSCE-u o problemu (ne)izgradnje katoličke crkve u Drvaru

Drvar, 1. veljače 2017.

  U prostorijama Regionalnog ureda u Drvaru Misije OSCE-a u BiH, šef ureda Martino Bianchi primio je sa svojim suradnicima 1. veljače 2017. drvarskoga župnika don Davora Klečinu s njegovom pratnjom. To je prvi službeni susret drvarskog župnika sa šefom ureda OSCE-a u Drvaru otkako je Bianchi preuzeo tu dužnost prije osam mjeseci.

Bio je to ujedno i pripremni susret za skorašnji posjet Drvaru zamjenika šefa Misije OSCE-a u BiH Alexandra Chuplygina koji s predstavnikom Katoličke Crkve, tj. drvarskim župnikom, želi razgovarati o problematici (ne)izgradnje katoličke crkve u Drvaru, ali i o međureligijskim odnosima u ovom dijelu BiH.

Župnik Klečina svojim je domaćinima govorio o povijesti župe Drvar-Bosanski Petrovac koja je osnovana daleke 1906. godine i ove godine obilježava 111. obljetnicu osnutka. Iako je župa 1941. praktički uništena u nedaćama 2. svjetskog rata i fizički nije postojala do 1995., u formalno-pravnom smislu ona je i u tom periodu postojala, pa je 1995. samo oživljena bez ponovnog kanonskog čina osnutka, te danas pred državom BiH ima legalni pravni subjektivitet.

Nadalje je naveo da su župne crkve i kuće u Bos. Petrovcu i Drvaru srušene 1949. – četiri godine nakon svršetka 2. svjetskog rata –  naredbom tadašnjih republičkih komunističkih vlasti, a crkvena zemlja je najvećim dijelom nacionalizirana, dok je u Drvaru dio crkvene zemlje (oko 1000 m2) ostao nenacionaliziran. Katolička Crkva traži od općinskih vlasti da joj se vrati taj komad zemlje kako bi se razmotrilo je li na njemu moguća gradnja nove crkve ili da u protivnom općina pokloni novi komad zemlje u središnjem dijelu grada sa svim potrebnim dozvolama za gradnju crkve.

Župnik je nadalje istaknuo da su tadašnje legalne vlasti u Drvaru, a to je bilo Povjerenstvo HRHB za Drvar, 16. siječnja 1996. službeno ustupile zgradu bivšeg društvenog doma „Partizan“ sa svim postojećim prostorijama i okolišem na privremeno korištenje Katoličkoj Crkvi za bogoslužja i to „do izgradnje katoličke crkve u Drvaru i potrebnih pratećih objekata.“ Time postaju neopravdane optužbe koje se mogu čuti od pojedinaca u Drvaru da je Katolička Crkva „uzurpirala“ zgradu društvenog doma.

Upravo iz razloga što zgrada društvenog doma u kojemu se bogoslužja obavljaju već sedamnaestu godinu nije u vlasništvu Katoličke Crkve, tj. župe Drvar, i zbog želje da se zgrada doma vrati prvotnoj namjeni, župnik Klečina je naveo da je  banjolučki biskup Franjo Komarica cijelo to vrijeme tražio od općinskih struktura da se trajno riješi pitanje izgradnje katoličke crkve na novoj lokaciji sa čistim imovinsko-pravnim odnosima.

Na prigovor mnogih da se katolička crkva u Drvaru mogla izgraditi u godinama dok je bila „hrvatska vlast“, župnik Klečina je podcrtao da je stav Banjolučke biskupije i biskupa Komarice uvijek bio jasan – nema gradnje crkve dok se ne osigura lokacija s urednim imovinsko-pravnim odnosima. To je potkrijepio primjerom kada su prije desetak godina tadašnje općinske vlasti doduše usmeno ponudile Banjolučkoj biskupiji komad zemlje za izgradnju crkve, ali su se već sutradan pojavili navodni vlasnici s papirima kojim su dokazivali vlasništvo nad tom parcelom.

Domaćinima u OSCE-u posebno je bilo iznenađujuće saznanje drugog razloga zašto se tih godina nije išlo u izgradnju katoličke crkve u Drvaru, a to je bila opstrukcija od samog OSCE-a, točnije od tadašnjeg šefa regionalnog centra OSCE-a u Banjoj Luci, umirovljenog britanskog admirala Rogera Bryanta koji je tijekom jednog posjeta Biskupskom ordinarijatu izričito zabranio biskupu Komarici izgradnju katoličke crkve u Drvaru tvrdeći da u Drvaru nikad nije bilo ni katolika, ni katoličke crkve ni kuće. Tu istu „nebulozu“ istoga dana ponovio je pred biskupom Komaricom i jedan diplomat iz američkog veleposlanstva u Sarajevu.

Župnik Klečina potom je naveo da je sa strane banjolučkog biskupa i svih drvarskih župnika na adresu općinskog načelnika u Drvaru svih ovih godina otišlo jako puno dopisa s molbom da se riješi pitanje (ne)izgradnje katoličke crkve u Drvaru, na što su općinske vlasti odgovarale uglavnom šutnjom, osim jednog odgovora tadašnje načelnice Anke Papak-Dodik u kojem tvrdi da se problem ne može tako lako riješiti jer po trenutačno važećem regulacijskom planu iz 1986. nije predviđena gradnja katoličke crkve u Drvaru, a općina nije u stanju financirati donošenje novoga regulacijskog plana. U isto vrijeme, u Drvaru su zadnjih godina niknuli mnogi objekti koji također nisu bili predviđeni po važećem regulacijskom planu.

Sve to pokazuje da su općinske vlasti u Drvaru cijelo ovo vrijeme svjesno opstruirale pitanje izgradnje katoličke crkve u Drvaru, kršeći tako građanima Drvara katoličke vjeroispovijesti jedno od temeljnih ljudskih prava – pravo na slobodu ispovijedanja vjere što uključuje i pravo na slobodnu izgradnju vlastitih bogomolja.

Po mišljenju župnika Klečine, pitanje (ne)izgradnje katoličke crkve u Drvaru je duboko ispolitizirano, što je došlo napose do izražaja zadnjih godina prilikom pravljenja koalicijskih sporazuma HDZ-a i SNSD-a na razini Hercegbosanske županije, gdje se pitanje izgradnje crkve uz Drvaru vezivalo uz ustavne promjene u HBŽ, što je nedopustivo jer je pitanje ustavnih promjena stvar politike, a pitanje (ne)izgradnje crkve u Drvaru je u sferi temeljnih ljudskih prava.

Župnik nadalje smatra da se pitanje izgradnje crkve u Drvaru treba riješiti zasebno, ne povezujući ga s rješavanjem drugih problema – jer bi se onda otišlo u nedogled –  te da bi jasan pozitivan stav Srpske pravoslavne Crkve, točnije Eparhije bihaćko-petrovačke, uvelike doprinio rješavanju ovog problema.

Naveo je i da ga je koncem prošle godine službeno pozvao novoizabrani načelnik Drvara Goran Broćeta koji također smatra da je pitanje (ne)izgradnje katoličke crkve u Drvaru nepotrebno ispolitizirano, te da će učiniti sve što je u njegovoj moći da se to pitanje riješi u korist Katoličke Crkve i građana Drvara katoličke vjeroispovijesti.

Istaknuo je da su međureligijski odnosi u ovom dijelu BiH korektni, ali da bi mogli biti i bolji, te zamolio Misiju OSCE-a u BiH da potakne Međureligijsko vijeće u BiH kako bi se poradilo oko osnivanja zajedničkog odbora MRV-a za općine Bos. Petrovac, Drvar i Bos. Grahovo, posebno kada su u pitanju aktivnosti mladih.

Šef ureda OSCE-a u Drvaru Martino Bianchi pozorno je saslušao izlaganje župnika Klečine i priznao da ga je jako neugodno iznenadilo saznanje o arogantnom ponašanju nekadašnjeg šefa ureda OSCE-a u Banjoj Luci i o njegovim stavovima oko pitanja izgradnje crkve u Drvaru, te jasno istaknuo da to nikada nije bio službeni stav Misije OSCE-a u BiH nego osobni stav toga britanskog diplomata.

Bianchi je istaknuo da će Misija OSCE-a u BiH pomoći da se pozitivno riješi problem oko izgradnje katoličke crkve u Drvaru, a s tim ciljem najavljen je i dolazak u Drvar 16. veljače o. g. zamjenika šefa Misije OSCE-a u BiH Alexandra Chuplygina.

Župa Drvar

Izvor: Crkva na kamenu