Trojica novih magistra teologije

Foto: https://kbf.unsa.ba/

U utorak, 21. rujna 2021., na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan je završni ispit. Josip Papak imao je obranu završnog rada „Župa Prozor od osnutka do Drugog svjetskog rata” pred Povjerenstvom: doc. dr. Hrvoje Kalem, predsjednik, izv. prof. dr. Šimo Maršić, član i izv. prof. dr. Milenko Krešić, mentor član. Marko Tunjić je pred Povjerenstvom: doc. dr. Josip Knežević, predsjednik, prof. dr. Pavo Jurišić, član i izv. prof. dr. Dubravko Turalija, mentor član, branio završni rad „Strah Gospodnji u mudrosnoj literaturi“.
U srijedu 22. rujna 2021. završnom ispitu pristupio je student Ilija Jurić. Svoj rad: „Zaštita maloljetnika i ranjivih osoba u Crkvi. Predstavljanje i analiza važećih kanonsko-pravnih odredbi“ branio je pred Povjerenstvom: prof. dr. Darko Tomašević, predsjednik, izv. prof. dr. Šimo Maršić, član i doc. dr. Ilija Marković, mentor član.
Sva trojica studenata uspješno su završili integrirani filozofsko-teološki studij i stekli zvanje i akademsku titulu magistar teologije.

Novim magistrima teologije iskrene čestitke!

Izvor: Crkva na kamenu/https://kbf.unsa.ba/