Bog se želi roditi i u našim srcima

Poštovani čitatelji i dragi prijatelji Crkve na kamenu! Od svega srca želimo da se i u vašim srcima danas rodi Spasitelj, koji će vam donijeti duševni mir, sreću, životno zadovoljstvo te ponajviše blagoslov Neba. “Božić je najljudskiji blagdan vjere”, kako kaže veliki papa Benedikt XVI. Zato, neka ta vjera u našemu životu bude djelotvorna, kako bismo svakodnevno rasli i napredovali na putu svetosti. Otvorimo svoja srca Bogu koji dolazi, kako bi i ovaj Božić u našemu životu ostavio neizbrisiv trag. Na dobro vam došao Božić – sveto Porođenje Isusovo!

Uredništvo Crkve na kamenu

Izvor: Crkva na kamenu