Mons. Ivan Ćurić imenovan pomoćnim biskupom Đakovačko-osječke nadbiskupije

Papa Franjo imenovao je 11. ožujka 2019. mons. don Ivana Ćurića, generalnoga vikara Đakovačko-osječke nadbiskupije, biskupom koji će vršiti ulogu pomoćnoga biskupa te iste nadbiskupije, dodijelivši mu titulu naslovnog biskupa Tela.
Nadbiskup Đuro Hranić izrazio je radost što je papa Franjo pomoćnim biskupom imenovao upravo njega, prisjetio se kako ih je Božja providnost povezala još od sjemenišnih dana, pa do studija u Rimu, gdje je njihovo poznanstvo preraslo u prijateljstvo koje se razvijalo i traje do danas.
Upućujući riječi zahvale, novi biskup mons. Ćurić rekao je: “Kad se u kršćanskim zajednicama nekoga izabire i postavlja u novu službu, osobito prigodom ređenja, znakovito se i u samome obredu postavi i pitanje: Je li prikladan i pripravan? Kršćanski istok u tim zgodama uzima riječ ‘axios’ (dostojan). Kad danas stojim pred vama, u ovoj prigodi imenovanja na službu đakovačko-osječkoga pomoćnoga biskupa, dolaze mi u srce riječi 139. psalma: ‘Gospodine, proničeš me svega i poznaješ. Znani su ti svi moji putovi.’ (Ps 139,1.3)… Ipak, sjetim se kako u Euharistiji svakodnevno molimo: ‘Gospodine, nisam dostojan!’ S tim stavom ‘poniznoga pričesnika’, što ga svakoga dana obnavljamo, stojim i danas pred novom službom u Crkvi koja mi se povjerava… Njemu (Papi) danas izražavam svoju duboku zahvalnost i poštovanje, te obećavam zajedništvo u službi naviještanja i svjedočenja ‘radosti Božje ljubavi, tog bogatstva koje svijet sâm sebi ne može podariti’. Srdačnu zahvalnost izražavam i njegovu predstavniku u našoj domovini, apostolskom nunciju nadbiskupu Giuseppeu Pintu, te tajniku Nuncijature mons. Januszu Blachowiaku. (…). Dragi nadbiskupe Đuro, i moja nova služba bit će oslonjena na Tvoju službu pastira naše nadbiskupije. Zahvaljujem na povjerenju s kojim si kao nadbiskup prihvatio ovo imenovanje i na ohrabrenju koje si mi odmah pružio. Od sada ću trebati još jasnije i snažnije biti na pomoć u vodstvu i usmjeravanju pastoralnoga djelovanja naše nadbiskupije, koja suradnjom svećenika i vjernika laika nastavlja raznovrsna djela evangelizacije i apostolata, stojeći danas i pred novim, nimalo lakim izazovima. S jednakim osjećajem pristupam i Vama, dragi nadbiskupe Marine, zahvalan za Vaš očinski primjer i podršku… Među vama (svećenicima), mlađima i starijima, toliko je vrijednih darova i dijela zbog kojih, mogu reći, na različitim područjima sjaji i ime naše nadbiskupije, bilo da je riječ o pastoralnom radu, svećeničkoj požrtvovnosti i ustrajnosti, organizacijskoj okretnosti, teološkom studiju, duhovnosti ili umjetnosti…”

Kratak životopis biskupa Ivana Ćurića

Mons. Ivan Ćurić rođen je 1. prosinca 1964. od roditelja Ante i Pavke, r. Kolak u Slavonskom Brodu, a inače obitelj se upravo u to vrijeme doselila iz Buška blata, točnije sela Ćurića Staja koje je u sklopu župe Uznesenja Marijina na Nebo u Duvanjskom dekanatu i u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji. Nakon osnovne škole 1979. godine započinje svećeničku formaciju, najprije u Međubiskupijskom dječačkom sjemeništu u Zagrebu, kasnije u Đakovu. Poslije vojnoga roka u Banjoj Luci ulazi 1984. godine u Bogoslovno sjemenište u Đakovu i započinje svoj filozofsko-teološki studij, koji od 1987. godine nastavlja na Papinskom gregorijanskom sveučilištu, kao pitomac Papinskoga njemačko-ugarskoga zavoda. U isusovačkoj crkvi Presvetoga Imena Isusova (Il Gesù) u Rimu zaređen je 11. ožujka 1989. za đakona, a za prezbitera 29. lipnja 1990. u katedrali – manjoj bazilici sv. Petra u Đakovu.
U Rimu postiže stupanj magisterija iz filozofije (1991.), s temom o filozofiji M. Heideggera. Iste godine započinje službu župnoga vikara u Osijeku (Donji Grad), te postaje odgojitelj (prefekt) u Bogoslovnom sjemeništu i profesor filozofije na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu (danas Katolički bogoslovni fakultet). Zbog ratnih opasnosti sa sjemenišnom zajednicom jedno vrijeme provodi u izbjeglištvu u Gradišću (Austrija). Od 1993. godine nastavlja studij u Rimu kao pitomac Papinskoga zavoda sv. Jeronima. Poslije povratka u biskupiju vršio je sljedeće službe: vicerektor Bogoslovnoga sjemeništa (1996.-2007.) u Đakovu i predavač filozofskih kolegija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu (do 2012.) i liturgijske glazbe (1996.-2002.), zatim je župnik u Brodskom Varošu (2007.-2011.), dekan Slavonskobrodskoga dekanata (2010.-2011.), rektor Bogoslovnoga sjemeništa (2011.-2013.).
Kroz to je vrijeme vršio i sljedeće dužnosti: voditelj Biskupijskoga tiskovnoga ureda (2002.-2007.), potom u razdoblju Biskupijske sinode (1998.-2003.) bio je član Pripremnoga povjerenstva i voditelj priprave 4. sinodskoga zasjedanja “Ustrojstvo biskupijske zajednice”, te urednik Sinodskoga biltena. Od 1998. godine urednik je “Liturgijskoga direktorija”. Pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji član je Vijeća za kler. Od 2011. godine član je Prezbiterskoga vijeća. Imenovan je kapelanom Njegove Svetosti 2012. godine. Službu generalnoga vikara Đakovačko-osječke nadbiskupije započinje 2013., a od 2014. godine kanonik je Prvostolnoga kaptola đakovačko-osječkoga.
Biskup Ivan Ćurić, nakon imenovanoga biskupa Dražena Kutleše, drugi je biskup iz Buška blata, odnosno iz župe Uznesenja Marijina na Nebo u Prisoju. On je u župi svojih roditelja slavio 1990. godine i drugu Mladu Misu, a predvodio je misno slavlje i propovijedao u povodu Velike Gospe. Čestitamo i molitveno podržavamo!

Izvor: Crkva na kamenu