Susret članova HBK s redovničkim poglavarima i Izvanredno zasjedanje HBK

Foto: www.hbk.hr

Redoviti godišnji susret hrvatskih biskupa s provincijalima članovima Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica održan je 7. lipnja 2016. u Zagrebu, u sjedištu HBK. Na početku susreta nazočne su pozdravili predsjednik HBK, zadarski nadbiskup Želimir Puljić, te u ime Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara o. Anto Gavrić, provincijal Hrvatske dominikanske provincije.

Na susretu se razgovaralo o temi “Naša Crkva i katoličke škole” o čemu je izvijestio mons. Antun Škvorčević, predsjednik Vijeća HBK za katolički odgoj i obrazovanje. U svom izlaganje biskup je podsjetio kako na području Republike Hrvatske postoji 12 srednjih i 8 osnovnih katoličkih škola koje polazi 3500 učenika i u kojima djeluje 572 profesora i nastavnika. Katoličke škole ostvaruju jedinstveni odgojno obrazovni projekt čije je osnovno obilježje sinteza vjere i kulture, znanja i mudrosti. Posebnost katoličkih škola je, uz zajedničke programe s drugim javnim školama, što one provode odgojno-obrazovni projekt utemeljen u Kristu i Evanđelju. One su i odgojno obrazovne ustanove i mjesto evangelizacije, apostolata i pastoralnog djelovanja. Na tragu općih reformi školstva u Hrvatskoj i katoličke škole moraju izraditi vlastiti kurikul kojim će uz temeljne predmete iz javnih škola moći ugraditi 20-30 % programa koji će biti specifičan za ove škole. Govorilo se i o pitanju usklađivanja statuta, kao i potrebi cjelovite formacije od vrtića, osnovnih i srednjih škola, pa sve do katoličkog sveučilišta. Uslijedila je bogata rasprava u kojoj je izražena radost zbog susreta i svijesti zajedničke odgovornosti biskupa i provincijala za boljitak i napredak Crkve i društva u kojem djeluju katoličke škole.

U nastavku susreta govorilo se o dokumentu HBK “Smjernice za postupanje u slučajevima spolnoga zlostavljanja maloljetnika” kojeg je odobrila Kongregacije za nauk vjere. Smjernice su predviđene kao pomoć crkvenim poglavarima u traženju istine i pravde, kažnjavanju počinitelja te liječenju nanesenih rana. One su također izraz brige koju Crkva pokazuje prema žrtvama spolnog zlostavljanja i prema svakom drugom obliku nasilja i iskorištavanja.

U popodnevnim satima održano je izvanredno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije, na kojem je nazočio i novoimenovani šibenski biskup mons. Tomislav Rogić, kojemu je izražena srdačna dobrodošlica. Biskupi su ponovno raspravljali o nacrtu dokumenta “Da vaša radost bude potpuna -smjernice za župnu katehezu”. Biskupi su usvojili “Pravilnik Hrvatske biskupske konferencije” koji stupa na snagu 1. rujna 2016. godine. U kontekstu Hrvatske katoličke mreže (HKM), kao krovne medijske ustanove HBK, biskupi su posvetili pozornost analizi programa Hrvatskog katoličkog radija (HKR). Uz izloženu analizu istaknuta je važnost evangelizacijske uloge koju ima radio i drugi katolički mediji. U vidu što boljeg ostvarenja ove zadaće ovoj temi posvetit će se pozornost i na narednim zasjedanjima.

Potaknuti događajima i okolnostima trenutnog stanja u hrvatskom društvu biskupi su izrazili duboku zabrinutost koja je povezana s teškoćama demokratskog funkcioniranja vlasti. Naime, bolno je promatrati postupke s nedostatkom odgovornosti i nebrige za vrijednosti koje su u temelju slobodne hrvatske države, a za koje su podnesene tolike žrtve hrvatskih branitelja. Važno je to imati pred očima upravo u danima kada se spominjemo 25. obljetnice hrvatske državnosti. Biskupi smatraju kako je pogubno dopustiti da se produbljuju postojeće podjele, temeljem otklona od istine i uskih sebičnih ili političkih interesa, te stranačkih probitaka. Stoga se pozivaju vjernici neka u svoje molitvene nakane uključe rad odgovornih za politički život i brigu za opće dobro naroda i Domovine.

Tajništvo HBK

Izvor: Crkva na kamenu/www.hbk.hr