Slovački biskupi protiv jezika ‘rodne ideologije’ u novoj Konvenciji

Foto: www.penzionmax.com

Slovački biskupi su pozvali svoju vladu da ne ratificira Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatije kao Istanbulska konvencija. Biskupi su upozorili da pojedini dijelovi konvencije sadrže neprikladne rodne definicije. Smatraju da postoji opasnost da se Crkva i druge institucije, koje se već godinama bore za zaštitu žena, suoče s izravnom diskriminacijom. Istanbulska konvencija se sastoji od 81 članka, a dotiče se pitanja poput ženskog obrezivanja, prisilnih brakova i pobačaja te sterilizacije. Također, opisuje nasilje nad ženama kao manifestaciju povijesne neravnopravnosti spolova.

U priopćenju Slovačke Biskupske Konferencije bratislavski nadbiskup, Stanislav Zvolensky, istaknuo je da je „svaki oblik nasilja nad ženama za svaku osudu i apsolutno nedopustiv. Nasilje nad ženama se nikada ne smije tolerirati i naša je dužnost učiniti svaki mogući napor kako bismo to spriječili. Zaštita žena je iznimno važna, tako da su svi prikriveni pokušaji istovremenog promicanja drugih pitanja – poput rodne ideologije ili da se u školama podučava o takozvanim nestereotipnim rodnim ulogama – neprihvatljivi.“

Nadbiskup je potom kazao da neki dijelovi konvencije odvajaju rod od biološkog spola, implicirajući da se djeca rađaju kao rodno neutralna, a biti muško ili žensko je stvar osobnog izbora ili odgoja. Prema nadbiskupu Zvolenskom „takve pretpostavke protuslove ljudskom iskustvu i zdravom razumu“ te je upozorio da se „konvencija bori protiv rodnih stereotipa, ali oruđe ove borbe se lako može zloupotrijebiti. [Mogli bi se upotrijebiti] za suzbijanje onih nevladinih organizacija i crkvi, koje se ne slažu s rodnom ideologijom.“

Izvor: Crkva na kamenu/RV