Papa imenovao novog prefekta Kongregacije za nauk vjere

Foto: Kardinal Gerhard Ludwig Müller

Vatikan, (IKA) – Papa Franjo primio je 30. lipnja u audijenciju kardinala Gerharda Ludwiga Müllera, prefekta Kongregacije za nauk vjere, izvijestio je Radio Vatikan. Papa Franjo se, na završetku kardinalova mandata, zahvalio za petogodišnje vodstvo Kongregacije, kao i za predsjedanje Papinskim povjerenstvom „Ecclesia Dei” („Crkva Božja”), Papinskim biblijskim povjerenstvom te Međunarodnim teološkim povjerenstvom.

Papa je na njegovo mjesto 1. srpnja imenovao isusovca mons. Luisa Francisca Ladariu Ferrera, naslovnoga nadbiskupa Tibicae, koji je do sada obavljao dužnost tajnika Kongregacije za nauk vjere.

Izvor: Crkva na kamenu