Tema sljedeće Sinode: „Mladi, vjera i raspoznavanje duhovnih zvanja“

Foto: www.hrt.hr

Sveti je Otac, nakon savjetovanja, prema običaju, s biskupskim konferencijama, Istočnim katoličkim samosvojnim crkvama i Unijom redovničkih vrhovnih poglavara, te mišljenja i prijedloga otaca koji su sudjelovali na prošloj sinodskoj skupštini i mišljenja XIV. redovnoga vijeća, odredio je da se XV. redovna opća skupština Biskupske sinode održi u listopadu 2018. godine na temu: „Mladi, vjera i raspoznavanje duhovnih zvanja“.

Tema očituje pastoralnu skrb Crkve za mlade, a u kontinuitetu je s odrednicama nedavne Sinode o obitelji i sadržajima apostolske posinodske pobudnice Amoris Laetitia. Nakana joj je pratiti mlade na njihovu životnom putu prema zrelosti da razlučivanjem mogu otkriti svoj životni put i radosno ga ostvariti, otvarajući se susretu s Bogom i s ljudima, te sudjelujući aktivno u izgradnji Crkve i društva – stoji u priopćenju.

Izvor: Crkva na kamenu/RV