14. svibnja

Apostol Matija

Kako je Isus pozivao. Gospodin Isus “onih dana iziđe na goru da se pomoli. I provede noć moleći se Bogu. Kad se razdanilo” (Lk 6,12-13a), “pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu. I ustanovi Dvanaestoricu da budu s njim, pa da ih šalje propovijedati” (Mk 3,13-5). Među tom Dvanaestoricom bio je Matej, ali nije Matija.

Izbor Matije. Prva gesta koju su apostoli učinili nakon što je Isus uzišao na nebo i nakon što su se Bogu poklonili i zahvalili u Hramu, sastali su se u gornjoj sobi, gdje je bila i Posljednja večera. Petar je vodio zbor i predložio da umjesto otpaloga Jude izaberu njegova nasljednika. Postaviše dvojicu ljudi, učenika od samoga početka, Barsabu i Matiju. Pomoliše se Bogu, baciše kocku, pa neka Bog odluči: I bi izabran Matija.

Novi apostol nije, dakle, izabran u Apostolski zbor izravno od Isusa nego od Apostola. Nakon Judina izdajstva i dezerterstva, Apostoli su smatrali da na njegovo prazno mjesto mora doći novi član. To Isus ne će sam učiniti, u vrijeme svoga 40-dnevnoga ukazivanja nego je postavio apostole da oni to učine. On im je obećao da će biti s njima u sve dane do svršetka svijeta. I upravo snagom te rečenice oni imaju autentične nasljednike. Kriterije izbora na praznu apostolsku stolicu iznio je sam sv. Petar, koji je na čelu jeruzalemske zajednice.

“Jedan, dakle, od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio gospodin Isus – počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bi uzet od nas – treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća” (Dj 1,21-22).

Dva su kriterija izbora: prvi, da je kandidat bio “s nama”, tj. s apostolima od Isusova krštenja do uzašašća. Da je bio s nama, znači među Sedamdeset i dvojicom. Da je kontaktirao s apostolima. Da nije otpao. Znamo kako su nakon Isusova govora o Kruhu “mnogi” odstupili od njega. Nisu više išli s njime. Bio im je tvrd taj kruh, tj. taj govor. Ali bilo je onih koji su s njime išli, iako nisu pripadali krugu Dvanaestorice. Matija je očito bio najbliži njima. Spominju se još Barsaba, Kleofa, Ananija…

Drugi razlog: da bude svjedok uskrsnuća. Da se i njemu Isus ukazao zajedno s drugima. Bi li Matija mogao biti onaj učenik koji je išao iz Jeruzalema u Emaus zajedno s Kleofom (Lk 24,13-35)? Ljudi su to mogli znati. Dvojica učenika izvan sebe: snuždeni, iznesviješćeni, izgubili nadu, odlaze iz Jeruzalema. Oni ne vide kamoli da prepoznaju živoga Boga uza se kada su uvučeni u svoju muku, napasti i razočaranje. Te Isus sve malo po malo oko njih, s boka, iz sjene, otvara im oči, dok ga konačno ne prepoznaše. Ima li išta normalnije nego da takav učenik bude priključen, pribrojen Dvanaestorici?

Glasovanje su upriličili kockom, kao što su se sve službe u Hramu doznačivale kockom. To jest napisala su se imena dvojice kandidata na kamenoj pločici. Malo u zdjeli promiješalo, izvratilo i čije ime bude otvoreno za čitanje, taj je.

Značajno je ovdje spomenuti da je Matija bio izabran prije Silaska Duha Svetoga, tj. Pedesetnice. Po tome se vidi da su apostoli doslovno shvatili Isusovu riječ da moraju biti Dvanaestorica, odnosno da je Isus rekao: “Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta” (Mt 28,20). Bili su svjesni da ne će oni biti osobno do svršetka svijeta, nego po apostolskoj službi do svršetka svijeta. I nisu čekali svečani dolazak Duha Svetoga da nadomjeste Judu, nego su se odlučili na izbor da popune Zbor odmah nakon Isusova odlaska na nebo. Matija je dočekao Duha Svetoga na dan Pedesetnice, te primio puninu Duhova dara i postao zakoniti apostol, izabran od apostola. Čak nisu izabrali nijednoga od braće ili rođaka Isusovih – Jakova, Josipa, Šimuna i Judu – iako je sasvim moguće da se koji od njih i sam kandidirao. Eno vidimo kako se ugurao na Jeruzalemsku stolicu Jakov, Gospodinov brat, ali nije mogao u Zbor apostola.

Sveti Jeronim prenosi tradiciju da je sv. Matija umro i pokopan u Etiopiji.

Blagdan mu slavimo na 14. svibnja.

Iz himna Službe čitanja:
Božanskoga li promisla
Što Juda jadan izgubi
Po kome ti si izabran,
Kad izda Janje nevino,
O apostolski Matija,
To tebi milost Kristova
U apostola dičan broj!
Po Duhu Svetom darova.

R. Perić

Izvor: Crkva na kamenu