Kako svaki dan živjeti s Bogom

Foto: www.pexels.com

Otvorite svoje srce Bogu

Otvorite svakoga dana svoje srce Bogu, On će dalje učiniti ono što je najbolje za vas. Računati na Božju pomoć možete samo ako ste se doista otvorili Njemu, ako ste pristali na rizik vjere i ako usprkos teškim križevima koje nosite, vjerujete da će Bog sve izvesti na dobro.

Očekujte svakoga dana dobro

Iako je život pun negativnih situacija ipak uvijek iznova očekujte dobro. Vjerujući u dobro otvarate put u pozitivne mogućnosti. Bog je prisutan tamo gdje ljudi šire dobro oko sebe. Prvo to dobro dolazi u mislima, a potom u dijelima. Uvijek budite onaj koji sa sobom donosi dobro.

Nadajte se svakog dana

Nadajte se usprkos svemu, jer nada ima čudesnu moć. Neka vam ona bude svakodnevan izazov. Nadati se znači činiti ovaj svijet boljim svakoga trenutka svoga postojanja. Pozitivne promjene koje vidimo u ovom svijetu djelo su ljudi koji su se usprkos svemu negativnomu nadali.

U svakome trenutku shvatite da je Bog jači od svake sumnje i straha

Shvatite da je Bog jači od svake sumnje i straha. Svaki je naš put posut strahom i sumnjom, ali samo malo svjetlo vjere u Njega može donjeti koloslane promjene u naš život. Iako se nikada posve nećete osloboditi strahova bit ćete u svakoj situaciji jači od njih.

Uvijek vjerujte

Snaga koja donosi najveći pozitivni učinak na naš život jest vjera. Vjera u Boga je onaj motor koji nas pokreće naprijed kroz život. Kada sve stvari u našem životu zakažu vjera je onaj unutarnji glas koji nam govori da još nisu sve lađe potonule. Ona je svjetlo na kraju tunela.

 

Mario Žuvela

 

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net