Kada je Isus u tvojoj blizini, onda su i njegova čuda prisutna

Foto: pixabay.com

Ne treba ti puno dokaza, mnogo važnije je otvoriti oči srca za mjeru njegove ljubavi koju ti daje u svim stvorenjima i svem stvorenom svijetu. Ne trebaš njega puno tražiti, više trebaš sebe prilagođavati da prepoznaš sve ono što ti je dano kao dar ljubavi. Više trebaš svoju narav preobražavati da ono u što si povjerovao živiš svakoga dana svoga života.

Kada je Isus u tvojoj blizini, onda su i njegova čuda tu negdje. Čuda opraštanja onome tko te povrijedio i kome želiš dati novu priliku. Čuda kada shvatiš da on ne traži od tebe neki perfekcionizam nego srce koje će ići njegovim putem i vršiti njegovu volju. On ne gleda tvoju prošlost, jer ni ti više ne živiš u njoj, on gleda samo ono što si sada spreman učiniti i tu ti daje snagu potrebnu za ovaj dan koji je pred tobom.

Kada je Isus u tvojoj blizini onda su i njegova čuda tu negdje. Čuda kada usprkos krizama i odbacivanjima pronalaziš u sebi snagu da ideš naprijed i kada se pitaš odakle ti ta snaga da ideš putem od kojeg su drugi odustali, i tada shvaćaš da to nije tvoja zasluga nego njegova snaga. A sve je tako jednostavno: gdje započne tvoja vjera u njega, završava tvoja briga zbog svijeta i bojazan da ne će sve biti onako kako treba.

Kada je Isus u tvojoj blizini, onda su i njegova čuda tu negdje. On vodi, ne vodiš više ti. Ali vodstvo sebe treba prepustiti i prestati mu se opirati. Tek kada to učiniš i upoznaš ga tako dobro, shvatit ćeš koliko si vremena bio stranac sam sebi, nepoznanica i enigma. Kada je Isus u tvoj blizini prestaješ razmišljati o odustajanju u teškim trenutcima jer shvaćaš da ti on pomaže nositi tvoj križ i da je sve to dio njegova plana kojeg ćeš jednom u potpunosti razumjeti.

Mario Žuvela

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net