Prebirući i moleći zrnca krunice

Foto: http://photos.geekatolik.com -Kristijan Ribarić Photography

Prebirući i moleći zrnca krunice shvatit ćete da vam krunica pomaže da uvijek iznova date ono najbolje od sebe.

Prebirući i moleći zrnca krunice shvatit ćete da vas krunica uči da ste sposobni nadvladati sve svoje strahove jer je Bog veći od njih.

Prebirući i moleći zrnca krunice shvatit ćete da vam krunica govori da ustanete svaki put kada  padnete u životu i pomislite odustati.

Prebirući i moleći zrnca krunice shvatit ćete da vam krunica jedina daje onaj pravi osjećaj sigurnosti u ovom nemirnom i nesigurnom svijetu.

Prebirući i moleći zrnca krunice shvatit ćete da vas krunica uvijek iznova podsjeća da ste odgovorni za ono što učinite ali i za ono što ne učinite.

Prebirući i moleći zrnca krunice shvatit ćete da vas krunica uči da ništa važno u životu ne dolazi samo od sebe, nego se treba potruditi.

Prebirući i moleći zrnca krunice shvatit ćete da vam krunica pomaže da se oduprete da ne postanete rob svojih negativnih navika i ovisnosti.

Prebirući i moleći zrnca krunice shvatit ćete da vam krunica pomaže otkriti one prave granice kada se nađete na skliskom terenu.

Prebirući i moleći zrnca krunice shvatit ćete da vas krunica pomaže ići naprijed kada ste u nedoumici da odustanete od svih svojih ciljeva.

Prebirući i moleći zrnca krunice shvatit ćete da kroz krunicu počinjete sve bolje razumjeti Boga, i njegovu ulogu u svom svakidašnjem životu.

Mario Žuvela

 

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net