Što koristi čovjeku, ako dobije sav svijet, a pritom izgubi dušu svoju?

Foto: https://www.pexels.com/

Ovdje se dobro podsjetiti Isusovih riječi: “Tko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj zbog mene, naći će ga. Jer što koristi čovjeku, ako dobije sav svijet, a pritom izgubi dušu svoju?” (Mt 16,25-26). No, što je Isus zapravo mislio? Izgleda da Isus ima drugačije poimanje života nego današnji čovjek. Potrebno je dakle potruditi se shvatiti što Isus misli pod život. To se može postići na način da se cjelokupan Isusov nastup kroz evanđelja stavi u kontekst njegove brige da čovjeku otkrije njegovu pravu vrijednost. Isus zna što je u čovjeku. Isus zna da čovjek čezne za istinskom unutarnjom radošću, međutim isto tako zna da je čovjek traži na krivim mjestima.
Kao što je i čovjek onog Isusova vremena tražio svoj smisao na pogrešnim životnim stranputicama koje su bile aktualne za to vrijeme, na isti način čovjek suvremenog doba traži svoju najbolju životnu opciju. Opciju koja će ispuniti sve prohtjeve koje svijet stavlja pred njega. Čovjek je u svemu tome zaboravio da je ipak najvažnije od svega uklopiti se u Božji plan spasenja po Isusu Kristu. To se ne odnosi samo na eshatološku stvarnost, na onostranost. To se odnosi živjeti istinski ispunjen život ovdje na zemlji. To znači otkriti vrijednosti koje su utemeljene u Bogu i oblikovati svoj život prema njima. To znači biti pozvan izgrađivati svijet novih odnosa na koje je pozvao Isus navješćujući Božje kraljevstvo. Jer Božje kraljevstvo je upravo to, novi međuljudski odnosi u konkretnim životnim situacijama.
Božje kraljevstvo nije izričito mjesto nego život po Božjem. To je život o kojem Isus priča kada kaže da čovjeku ništa ne znači steći svijet, ako će izgubiti sebe. Izgubiti sebe u ovom kontekstu znači oglušiti se na Božji poziv, na priliku koju Bog daje po Isusu Kristu. Dok je čovjek često sklon komplicirati, Bog zove na jednostavnost, velikodušnost, ljubaznost, poniznost. Upravo je jednostavnost potrebna kako bi čovjek spoznao na koji način funkcionira Božje kraljevstvo. Stoga, molimo za tu jednostavnost.

Sandra Čukelj

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net