Strpljiv budi

Foto: Josip Ninković - http://photos.geekatolik.com/

Kada ti se čini da se cijeli tvoj svijet ruši, strpljiv budi. Bog za tebe nešto veliko sprema.

Kada ti se čini da se svi drugi pretvaraju oko tebe, strpljiv budi. Promijenit će oni jednom svoje lice.

Kada ti se čini da prijatelj i neprijatelj istu igru igraju, strpljiv budi. Bog će podmetnuti svoja leđa.

Kada ti se čini da te iz dana u dan sve više bole rane koje si dobio, strpljiv budi. Bog će ih zacijeliti.

Kada ti se čini da si izgubio svu volju za ono što radiš, strpljiv budi. Bog će probuditi radost u tebi.

Kada ti se čini da tvoju prisutnost malo tko primjećuje, strpljiv budi. Bogu si centar svega.

Kada ti se čini da se tvoje zdravlje iz dana u dan pogoršava, strpljiv budi. Bog nagrađuje tvoju vjernost.

Kada ti se čini da tvoji problemi izgledaju nesavladivi, strpljiv budi. Bog će ih pretvoriti u mudre lekcije.

Kada ti se čini da nemaš dovoljno vremena za sve svoje obaveze, strpljiv budi. U Bogu je sve vrijeme.

Kada ti se čini da svi od tebe nešto traže a ništa ne daju, strpljiv budi. Bog ti daje cijeloga sebe.

Mario Žuvela

Izvor: Crkva na kamenu/Duhovnost.net