Sveti arkanđeli Mihael, Gabriel i Rafael

Foto: Narod.hr

Kršćanska vjera, utemeljena na riječima Isusa Krista i Svetom Pismu, prepoznaje postojanje drugih od Boga stvorenih bića – Božjih anđela.

Danas slavimo jedina tri anđela koji se u Svetom Pismu spominju izrijekom imenom: svete arkanđele Mihaela, Gabriela i Rafaela.

“Anđeo je služba, a narav je duh!” – riječi su slavnog naučitelja Crkve svetog Augustina koje svjedoče o prirodi i službi ovih božanskih stvorenja.

Mihael, Gabriel i Rafael tri su biblijska anđeoska imena. Izvorna značenja imena su, kako je to često u drevnim istočnim kulturama, rečenice, svojevrsne definicije nositelja imena: “Mi-ha-el” znači “Tko je kao Bog?”, “Ga-bri-el” što znači “Bog je jak” i “Ra-fa-el” što znači “Bog iscjeljuje, liječi”.

Crkvena tradicija prepoznaje 9 korova anđela:

1. Red – Serafimi (Seraphim) Kerubimi (Cherubim), Prijestolja (Thrones)

2. Red – Gospodstva (Dominationes), Sile (Virtutes), Vlasti (Potestates)

3. Red – Poglavarstva (Principatus), Arkanđeli (Archangelus), Anđeli (nageli)

Sveto Pismo na mnogo mjesta spominje anđele, i to od samih početaka knjige Postanka i zatvaranja vrata Edenskog vrta pa sve do posljednje knjige Otkrivenja gdje anđeli igraju jednu od glavnih uloga u posljednjim događanjima svijeta (kao branitelji Kristu vjernih). U Evanđeljima sam Isus svjedoči da “anđeli neprestani promatraju lice Oca svojega na nebesima”. Hrvatska riječ anđeo dolazi od grčke riječi “angelos” što znači “poslanik, glasnik, vjesnik”.

Arkanđeo Mihael – borac protiv Lucifera i svakog zla

Najstarije štovanje arkanđela Mihaela zabilježeno je već u 4. stoljeću. Mihael je, po Bibliji, na početku Božjeg stvaranja, vođa i pobjednik u borbi protiv pobunjenih anđela koje je predvodio Lucifer (Sotona). Prema liturgijskim tekstovima, Mihael je voditelj duša u raj. Obično ga se prikazuje u žaru borbe, okružena drugim anđelima, kako pobjeđuje Sotonu, koji je često prikazan likom zmaja ili slične zastrašujuće spodobe, i strovaljuje ga u pakao. Općenito, Mihael se štuje kao branitelj i zaštitnik vjere i Crkve.

Arkanđeo Mihael je stožerni anđeo i vođa nebeske vojske u borbi protiv zla. Stoga mu je posvećena sljedeća molitva koju je napisao papa Lav XIII. I to nakon jedne vizije koju je imao u crkvi Svetog Petra u Rimu gdje je vidio zle anđele koji se navaljuju na crkvu i “sveti grad”.

Sveti Mihaele Arhanđele, brani nas u boju protiv pakosti i zasjeda đavolskih, budi nam zaklon. Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo i Ti, vojskovođo vojske nebeske, Sotonu i druge zle duhove, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom krepošću i jakošću u Pakao strovali. Amen.

Arkanđeo Gabriel – navjestitelj najljepše i najvažnije vijesti povijesti čovjeka

Arkanđeo Gabriel u Bibliji nastupa kao glasnik Božjih odluka. On u Starom zavjetu tumači proroku Danijelu viđenje ovna i jarca (Dan 8,16-26) i značenje sedamdeset godina (Dan 9,21-17). U Novom zavjetu svećeniku Zahariji naviješta rođenje Ivana Krstitelja (Lk 1,11-20).
Posebna čast dopala je ovog svijetlog arkanđela, branitelja čistoće duše i tijela, da navijesti jednoj siromašnoj i čistoj seoskoj djevojci da će dobiti čast koju nitko nikada nije niti neće: roditi Mesiju Izraelova, Spasitelja svijeta i utjelovljenog Boga – Isusa Krista. Ta djevojka bila je blažena djevica Marija, Isusova majka.

Arkanđeo Rafael – svijetli anđeo zdravlja

Arkanđeo Rafael se u Bibliji spominje samo u Knjizi o Tobiji, kao pratilac na putu, zaštitnik i zagovornik mladog Tobije. Crkvena tradicija i vjerničko iskustvo spominje ga mnogo puta. Po Božjoj zapovijedi svladava pakosnog zloduha Asmodeja i iscjeljuje Tobijina oca. Zbog toga ga prizivaju u zaštitu opsjednuti i ljudi narušenog zdravlja u mnogim bolestima.

Ovaj moćni arkanđeo treći je veliki zaštitnik ljudskog roda na njegovom putu povijesti.

Blagdan svetih arkanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela veliki je kršćanski blagdan i podsjećanje čovjeka da u borbi protiv zla nije sam, već da od rođenja ima pomoć svijetlih, nevidljivih, ali vrlo prisutnih duhova: anđela Božjih na čelu sa trojicom arkanđela.

 

Izvor: Crkva na kamenu/Narod.hr