Uzvišenje Svetoga Križa

Foto: http://wp.production.patheos.com

Kada danas, iz perspektive dvadeset vjekova, razmatramo kalvarijski događaj, ponosno upiremo pogled i srce  u raspelo da zahvalimo Kristu što nije poslušao vikanje mnoštva i sišao s križa, nego je zaželio biti na njemu  da tako sve nas privuče k sebi.
Križ je mjesto pobjede, a ne poraza. Križ je izvor života, a ne smrti. Križ nije samo simbol, sveti znak. Križ je život. Iz križa izvire život kako za Krista, tako i za svakoga čovjeka. Križ postaje izvorom najveće ljubavi. Kada je iz ljubavi prihvaćen, tada je to blagoslov za čovjeka i za svijet. Kada ga odbacujem i ne prihvaćam, satire me i nije blagoslov nego prokletstvo.
Katolička Crkva 14. rujna slavi blagdan Uzvišenja Svetoga Križa, slavnoga križa. Križ je mjesto Kristove pobjede. Na njemu je Božji Sin osudio “kneza ovoga svijeta” i razotkrio zloću grijeha. Sa svoga križa privukao je k sebi sve grješnike (Iv 12,32) i objavio ljubav Boga Oca koji ga je poslao. Izdišući na njemu prinosi žrtvu po kojoj je oduzeo grijeh svijeta i zahvalio svom Ocu sa svima koje spašava.
Dana 14. rujna 335. posvećena je bazilika uskrsnuća, koju je sagradio car Konstantin blizu mjesta Kristova raspeća. Od 4. stoljeća kršćani Istoka svečano slave blagdan u čast Spasiteljeva križa.

Izvor: Crkva na kamenu/www.vjeraidjela.com