Sudski spisi crkvenih osoba nakon Drugoga svjetskog rata (Četvrti dio)

Foto: Lawrence OP/flickr.com

Slučajevi vezani uz osuđene svećenike

 

Red. br.: 127/52

Dan prijema: 1. VII. 1952.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:76/52.

Ime: Karamehmedović um Hasana Daut, službenik Okružnog suda, r. 10. II. 1900. g. u Trebinju, nastanjen u Mostaru

Optužen za krivično djelo: Čl. 100 k.z.

U pritvoru od: 29. V. do 26. IX. 1952. g.

Dan pretresa: 7. VII. 1952. g.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 100 k.z.

Glavna kazna: 14 (četrnaest) godina strogog zatvora

Sporedna kazna: 5 (pet) godina ograničenja građanskih prava

Opis krivičnog djela: Od jeseni 1949 pa do dana hapšenja kao službenik Okružnog suda u Mostaru u cilju puštanja na slobodu osuđenika vršio falsifikovanje odluka o pomilovanju Prezidijuma F.N.R.J. i Prezidijuma N.S.N.R. BiH za lica osuđena na duže vremenske kazne, a preko optužene Jurice Ive dobivao mito u novcu i drugim namirnicama a po nalog I – VI – optuženih [Zvonar p. Mate fra Smiljan, Vlašić Antin fra Ferdo, Ivančić pok. Nikole fra Gaudencije, Brkić pok. Mije fra Darinko, Stojić Ivanov fra Drago, Stojić Ivana Jozo] i tako puštao na slobodu osuđene katoličke sveštenike i druga lica za koji rad je primio mita u novcu oko 65.000 Din.

Presuda Objavljena: 11. VII. 1952.

Postupak kod suda trajao: 11 dana.

Presuda uručena: 19. VII. 1952.

Presuda pravosnažna: 26. IX. 1952.

Presuda uručena: 7. XI. 1952. g. Ministarstvu unutrašnjih poslova Sarajevo.

Žalba: optuženi 28. VII. 1952. g. – Vrhovni sud, Kž: 981/52, 26. IX. 1952. Žalba odbačena i prvostepena presuda potvrđena.

 

Re. br.: 141/52.[1]

Dan prijema: 18. VIII. 1952.

Podnosilac optužnice: Javni tuži1ac, B:122/52

Ime: Karamehmedović um. Hasana Daut, službenik Okr. suda, r. 10. II. 1900 Trebinje, nastanjen u Mostaru

Optužen za krivično djelo: član 100 K.z.

U pritvoru od: 29. V. 1952. do 16. I. 1953. g.

Dan pretresa: 27. XI. 1952. g.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 100 K.z.

Glavna kazna: 19 (devetnaest) godina strogog zatvora ujedno sa kaznom po presudi K: 127/52 od 11-VII. 1952.

Sporedna kazna: 5 (pet) godina ograničenja građanskih prava

Opis krivičnog djela: Od jeseni 1949 pa do dana hapšenja kao službenik Okružnog suda u Mostaru, falsifikovao odluke Prezidijuma N.S. F.N.R.J. i N.S.N.R. BiH i na taj način pojedinim osuđenicima koji su se nalazili na izdržavanju kazne, djelomično ili potpuno opraštao kaznu osuđenim licima, prethodno primajući mito za to u novcu i drugim namirnicama od njihove rodbine.

Presuda objavljena: 27. XI. 1952.

Postupak kod suda trajao: 3 mjeseca i 9 dana

Presuda uručena: 12. XII. 1952. g.

Presuda pravosnažna: 16. I. 1953.

Presuda uručena: 14. II. 1953. Državnom sekretarijatu za unutrašnje poslove Sarajevo.

Molba za pomilovanje: 8. IV. 1954. žena osuđenog.[2]

[Istovremeno je suđen Blaž pok. Jure Krtalić, radnik, rođ. 27. veljače 1909. u Gnojnicama, nastanjen u Gnojnicama, koji je mitom Karamehmedoviću u rujnu 1949. ishodio puštanje na slobodu Stojana Krtalića, a tijekom 1950. i 1951. još sedam osuđenih. Blaž Krtalic je osuđen 27. XI. 1952. na deset godina strogoga zatvora i tri godine ograničenja građanskih prava. Podnosio je žalbu 16. siječnja 1953., te molbe za pomilovanje 5. siječnja 1953., ali je Vrhovni sud 16. siječnja 1953. odbio žalbu, a S.I.V. 28. rujna 1954., te 10. lipnja 1957. molbe za pomilovanje.]

 

Red. br. 127

Dan prijema: 1. VII. 1952.

Optužnicu podnio: Javni tužilac, B:76/52

Ime: Stojić Ivana Jozo, zemljoradnik, r. 1902. g. u Vel. Ograđeniku, nastanjen u Vel. Ograđenik srez Mostar

Optužen za krivično djelo: Čl. 100 k.z.

U pritvoru od: 12. VI. do 26. IX. 1952.

Datum pretresa: 7. VII. 1952.

Osuđen za krivično djelo: Čl. 100 k.z.

Glavna kazna: 6 (šest) godina strogog zatvora

Sporedna kazna: 2 (dvije) godine ograničenja građanskih prava

Opis krivičnog djela: U jesen 1949 god. u Mostaru preko optužene Jurice Ive uspostavio vezu sa optuženim Karamehmedovićem Dautom  kome je dao 6.000 Din. u svrhu puštanja na nezakonit način iz K.P.D. njegovog brata osuđenog Stojić fra Drage a sa ovim upoznao i I i II optužene [Zvonar pok. Mate fra Smiljana, Vlašić Antin fra Ferdo] da na sličan način postupe i sa ostalim osuđenim katoličkim sveštenicima, u čemu su bili donekle i uspjeli, kako bi ovi poslije puštanja na slobodu mogli i dalje da nastave svoj neprijateljski rad protiv današnjeg državnog poretka.

Presuda objavljena: 11. VII. 1952.

Postupak kod suda trajao: 11 dana

Presuda uručena: 21. VII. 1952.

Presuda pravosnažna: 26. IX. 1952.

Presuda uručena: 7. XI. 1952. g. Ministarstvu unutrašnjih poslova Sarajevo.

Žalba: optuženi; 30. VII. 1952. g. – Vrhovni sud, Kž: 981/52, 26. IX. 1952. žalba djelomično uvažena i prvostepena presuda u osuđujućem dijelu preinačena.

Nova kazna: 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci strogog zatvora

Molba za pomilovanje: 18. IV. 1953. otac osuđenog. – Sav. I. Vijeće, Pov. br. 2932/54. – 543/54., 28. IX. 1954. molba za pom. odbijena.

 

Red. br. 127/52

Dan prijema: 1. VII. 1952.

Podnosilac optužnice: Javni tužilac, B:76/52

Ime: Jurica žena Ante Iva, domaćica, r. 11. VIII. 1901. g. u Hodbini, nastanjena u Ilići srez Mostar

Optužena za krivično djelo: Čl. 100 k.z.

U pritvoru od: 30. V. do 26. IX. 1952.

Dan pretresa: 7. VII. 1952.

Osuđena za krivično djelo: Čl. 100 k.z.

Glavna kazna: 6 (šest) godina strogog zatvora

Sporedna kazna: 2 (dvije) godine ograničenja građanskih prava

Opis krivičnog djela: u jesen 1949 god. stupila u vezu sa optuženim Karamehmedović Dautom  da preko njega isposluje nezakonito puštanje iz K.P.D. osuđenog Stojića fra Drage, u čemu je i uspjela a kasnije služila kao veza između I, II, III, IV, V i VI optuženih [Zvonar p. Mate fra Smiljan, Vlašić Antin fra Ferdo, Ivančić pok. Nikole fra Gaudencije, Brkić pok. Mije fra Darinko, Stojić Ivanov fra Drago, Stojić Ivanov Jozo i optuženog Karamehmedovića koji su putem podmićivanja puštali iz K.P.D. osuđene katoličke sveštenike i druga lica, kako bi ovi i dalje mogli da nastave svoj neprijateljski rad protiv današnjeg državnog poretka.

Presuda objavljena: 11. VII. 1952.

Postupak kod suda trajao: 11 dana

Presuda uručena: 21. VII. 1952.

Presuda pravosnažna: 26. IX. 1952.

Presuda uručena: 7. XI. 1952. g. Ministarstvu unutrašnjih poslova Sarajevo.

Žalba: optuž. 28. VII. 1952. – Vrhovni sud Kž: 981/52, 26. IX. 1952. Žalba djelomično uvažena i prvostepena presuda u osuđujućem dijelu preinačena.

Nova kazna: 4 (četiri) godine zatvora

Molba za pomilovanje: 26. XII. 1952. g. osuđena. – Odlukom Sav. izvr. Vijeća br. 2980/53. od 21. IX. 53. molba za pomilovanje nije uvažena.

 

Red. br.: 546

Dan prijema: 17. XI. 1948.

Podnosilac tužbe: Javni tužilac, B:761/48.

Ime: Vrankić Ante p. Ilije, Hrvat, F.N.R.J., zemljoradnik, imovno stanje slabo, r. 1900. g. u Trebižatu, oženjen otac 7 djece

Opis krivičnog djela:

1-3) U Trebižatu srez Čapljina neutvrđenog dana u avgustu 1948 kao ključar crkve u Trebižatu, na kipu “Gospe” pokazivao dva lista zelenog lišća, koje je nečija ruka stavila namjerno i prestavljao to narodu kao neko nadnaravno priviđenje i na taj način privlačio neuki svijet i uticao na njihovo raspoloženje i odziv prema vlastima i N.F. [Narodnom frontu]

4) Zloupotrebio vjerski osjećaj i širio propagandu u cilju ugroženja postojećeg poretka.

5) čl. 9/I Zak. o kriv. djel. protiv naroda i države.

Dan pretresa: 26. XI. 1948.

Dan donošenja presude: 26. XI. 1948.

Osuđen zbog krivičnog djela: Čl. 9/I Zak. o kriv. dj. prot. nar. i drž.

Visina kazne: 5 (pet) mjeseci lišenja slobode sa prinudnim radom.

[1] Ovo je spis o drugom suđenju Dautu Karamehmedoviću.

[2] Nije ubilježen odgovor na molbu.

Izvor: Crkva na kamenu