Biskup Ratko Perić - Predgovor knjizi don Mladena Šutala Mladost duha

Biraj život, a ne smrt!

Foto: casp-acps.ca

Tekstopisac ovih životnih razmišljanja sabranih u knjigu pod naslovom Mladost duha, don Mladen Šutalo, dok bijaše sjemenišni gimnazijalac u Zagrebu, Dubrovniku i Splitu (1988.-1992.), bogoslov u Bolu/Sarajevu i Zagrebu (1992.-1998.), postdiplomac u Innsbrucku u Austriji (2003.-2005.), nije možda nikada ni fantazirao ni pretendirao da bi mu jednoga jutra osvanula poveća zbirka refleksivno-religioznih uradaka. Ali kao župnik u gradskoj župi sv. Ivana, apostola i evanđelista, u Mostaru, više na poticaj drugih dao se i na ovako priopćiv pastoral. Knjiga je posvećena životu. I ovomu zemaljskomu u zrcalu i zagonetki i onomu nebeskomu licem u lice. Ako više od dvadeset samo naslova ovih zdravorazumskih meditacija sadrže natuknicu života, među njima: Životna abeceda, Životna lekcija, Životna škola, Životna svjedodžba, ili: Životni poziv (ne propusti to pročitati, vrli maturante!), Životno putovanje, Životna tragedija, Život i smrt, Smisao života…, onda su ova don Mladenova dosadašnja “sabrana djela” doista svećeničko odavanje počasti ljudskomu životu, kojim je Bog obdario čovjeka s najvećim duševnim vrijednostima razuma i odgovorne slobode. Gospodin Isus, Sin Boga živoga, sam sebe definira i kao Život (Iv 14,6). On dođe na ovaj svijet da ljudi imaju život, da ga imaju u izobilju, smjerajući na život vječni. Zato je u knjizi predominantno ime Isusovo, što ovomu djelu daje kristocentričnu oznaku.

Crkva na kamenu, mjesečnik što ga je utemeljio blagopokojni biskup Pavao Žanić 1980. godine, od početka se ukazala kao pravo vježbalište, osobito okretnih pera mlađih svećenika. Bilo ih je u ova četiri desetljeća, da ne pretjeram, svakako više od četrdeset koji su se po više godina javljali na njezinim stranicama i uvježbavali svoj talent pisanja, razmišljanja i tumačenja vjere i morala. A sve s nakanom uvjeravanja i drugih da je istina velika i da će pobijediti bez obzira na brzinu i širinu svakovrsne laži; da se dobro po sebi isplati unatoč šaroliku zlu kojega se nikako riješiti; i da se u tolikim ružnoćama primjećuje i najmanje zrnce istinske ljepote. Netko može biti sposoban pisati poslanice “stroge i snažne”, a da mu je, navodno, u razgovoru “riječ bezvrijedna”, kako su neki Korinćani iza leđa prigovarali sv. Pavlu (1 Kor 10,10), propovjedniku, apostolu i učitelju naroda u vjeri i istini (1 Tim 2,7). Drugi može biti u govoru jak, a na peru tanak. I slično.

Jedno od pastoralnih pera u spomenutom mjesečniku jest i don Mladenovo, koje se oglasilo u travnju 2010. i sustavno se izoštravalo, gotovo iz broja u broj, pod rubrikom Mladost duha, do objavljenja ovoga sveska. S jedne strane, svakodnevno salijetanje ulica i nebodera na području svetoivanovske župe u gradu na Neretvi i po dvije ili tri svakonedjeljne svete Mise i propovijedi, a, s druge strane, župnik nađe vremena i zgode da se njegov dobar glas čuje ne samo u Mostaru nego i u Hercegovini i dokle sve dopire Crkva na kamenu.

Don Mladen se pokazao prikladnim da preuzme službu povjerenika za mladež pri Ordinarijatu u Mostaru od 2010., posebno kao duhovnik za studente od 2011., i da se pastoralno angažira za maturante iz dvanaest srednjih škola u gradu, osobito u pripremanju proslave mature svetom Misom zahvalnicom u katedrali Marije Majke Crkve od 2014. Sve su mu te službe bile aktivne obveze do sada.

Zašto se preporučuje ova knjiga sama od sebe, napose mlađem naraštaju čitateljstva?

– Jer je pisana u mladenačkom rastu, u mladenačkom stilu, u mladosti duha. A pisana je riječ uvijek dvaput promozgana za razliku od one spontano izgovorene.

– Knjiga je po svome ruhu odslik ovoga vremena a po svome duhu nastoji biti odraz Evanđelja i zdrava crkvena nauka i ćudoređa. Iz nje ključaju životne pouke, smjernice, poput one temeljne: biraj život, a ne smrt! Kako izabereš na zemlji, tako će ti biti i na nebu!

– Pisana je ne samo duhovno nego na mahove i duhovito kao pripremljen mjesečni honorar čitateljevu duhu koji traži smisao života, tj. odgovor na tolike ljudske prigovore i pitanja s obzirom na egzistenciju, na roditelje, na vjeru, na ljubav, na prijateljstvo, na strasti, na sakramente, na Crkvu, na Boga.

– Knjiga donosi obilje razumljivih ilustracija iz suvremena društva, športa, umjetnosti, književnosti, a svaka takva slika ili primjer, poput Isusovih prispodoba o Kraljevstvu, teži za osvjetljenjem jednoga vida života, toga vrhunskoga Božjega dara namijenjena za sretnu vječnost.

– Članci su u knjizi kratki, možda nepune tri stranice, ni tisuću riječi, po stilu više dijaloški nego komentatorski, i ako ih počneš čitati stojeći, ne će ti pasti na pamet da sjedneš. Vodi te logički, ne sofistički; pokazuje ti da “pun svijet je boja lažljivih”, a dokazuje ti da je govor o Kristovu križu i o strpljivu nošenju vlastita trna u tijelu – ne sablazan i ludost, nego Božja snaga i Božja mudrost!

– Knjiga je već prošla dvije recenzije: redakcijsku i čitateljske publike iz koje uvijek ima probuđenih vjernika koji prate pojedine rubrike i raduju se svakomu novom osvježenju duha.

– Popriličan je broj ovih životnih razmišljanja niknuo iz konkretne pastoralne situacije i liturgijskih ciklusa: u Božićno vrijeme – Isusov rođendan; u Korizmi – Sjeti se, čovječe, da si prah; u Uskrsno vrijeme – Radost Uskrsne noći; u pripremi mladih za ženidbu – Prava vrijednost prstena. I tomu slično.

– Istina, auktor je više zanesen onom stranom života koja je osvijetljena, radosna, optimistična. Ali on isto tako uporno na razuman, vjernički i svećenički način odvraća svakoga čovjeka od bezumna ogovaranja, od kažnjive prijevare i laži, od besmislene psovke – prouči biblijski i Ezopov poučak o psovci koja je izopačenje ljudskoga govora u lajanje, jer riječ psovka i dolazi od – psa!

Napokon, ako je don Mladen nalazio vremena u pogolemoj župi sv. Ivana u Mostaru, pokraj obnovljene Stare ćuprije, da se mjesečno pojavi i pozdravi svoje redovite čitatelje, želimo mu da ne napušta digitalne tehnike ni u Neumu, uz more, pokraj Pelješkoga mosta, nastavljajući ovu ili otvarajući novu rubriku za svoju prepoznatljivu kolumnu u Crkvi na kamenu i neku buduću antologiju Mladosti duha.

Dobro si učinio, don Mladene, što si sabrao ove duhovne osvrte iz posljednjega desetljeća svoga svećeničkoga dušobrižništva, a Božji blagoslovi obilovali u Tvome budećem crkvenom pastoralu u župi Gospe od zdravlja!

Mostar, o sv. Iliji proroku 2021.

† Ratko Perić

Izvor: Crkva na kamenu