Knjige koje približavaju lik i djelo bl. Alojzija Stepinca

Foto: Crkva na kamenu

Tijekom veljače s posebnom pobožnošću spominjemo se bl. kardinala i zagrebačkoga nadbiskupa Alojzija Stepinca, posebice 10. veljače uz njegov spomendan. Crkva na kamenu objavila je nekoliko djela o bl. kardinalu Alojziju Stepincu, a neke od njih izdvajamo u nastavku i u ovome mjesecu nudimo našim čitateljima po sniženim cijenama.

Knjige možete naručiti e-mailom cnak@tel.net.ba ili na portalu Crkve na kamenu u rubrici Naša izdanja: https://www.cnak.ba/nasa-izdanja/

Nada koja ne postiđuje:
Listajući stranice knjige: Ratko Perić, Nada koja ne postiđuje, već sama poglavlja i naslovi pojedinih odlomaka jasno upućuju na narav ove knjige. Pisana je susretom, divljenjem, ljubavlju, osobnim pristupom, britkošću i izazovnošću, prožetima životnim iskustvom i kršćanskom jasnoćom čovjeka komu je stalo do onoga što piše i što prenosi drugima.
Prilozi koji su postali sastavnim dijelom knjige pisani su iz istoga izvorišta, ali odražavaju različitu svrhu te ih objedinjuje nakana prenošenja onih poticaja koji tvore smjerokaz i građu za duhovne vježbe, kako to naznačuje podnaslov knjige: Duhovne vježbe po blaženom Alojziju Stepincu. Dakle, ovo je splet poglavito duhovnih raščlamba, pitanja i poticaja koji polaze od života, služenja i svjedočanstva blaženoga Alojzija, u sveobuhvatnosti širine koju izražava riječ duhovno u suodnosu s povijesnim okolnostima jednoga života koji je dodirnuo puno života, jednoga vremena koje se susreće u našem vremenu. (Iz predgovora kardinala Josipa Bozanića)

Kao član Povijesne komisije u Stepinčevoj kauzi i član Sudišta u dokazivanju Stepinčeva mučeništva mogu posvjedočiti da je ovaj rukopis pisan stručno i analitički, na postojećim arhivskim vrelima i na pouzdanoj literaturi, te ga i resi činjeničnost i autentičnost, uvažavanje načela uzročnosti i posljedičnosti, kao i poštovanje konteksta života onoga vremena. Izvrsno će poslužiti za duhovne vježbe, i voditeljima i vježbanicima, ali jednako tako i za objektivne informacije i istinite odgovore na aktualne optužbe i neistine, temeljene na starim falzifikatima. Jednom riječju, ovo je sažeta, krcata podacima i aktualna knjiga istine o našem Blaženiku. (Iz recenzije msgr. dr. Stjepana Kožula)

Ljubav koja ne prestaje:
Ova nova knjiga u izdanju biskupijske izdavačke kuće Crkva na kamenu nosi naslov: Ljubav koja ne prestaje. Ovaj je naslov srodan naslovu knjige Nada koja ne postiđuje, gdje dominira teologalna krjepost nade – u koju je bl. Nadbiskup stavio sve svoje svećeničko i biskupsko poslanje: U Tebe se, Gospodine, uzdam – te tako u povezanosti s ovom knjigom čini jednu cjelinu Stepinčeva dara i naših uzdarja i nadasve zahvalu Trojedinom Bogu za dar bl. Alojzija.
Naslov je, kako svaki čitatelj vjernik može prepoznati, posuđen iz hvalospjeva Ljubavi Apostola naroda (1 Kor 13,8), koji naspram svega što prolazi, pa i krjeposti vjere i nade koje će jednom uminuti, izdiže ljubav koja nikada ne prestaje i kojom se sve pobjeđuje. U toj su se stvarnosti ljubavi, kojom se nadvladava i osporavanje kanonizacije Blaženika, odvijale sve Stepinčeve večeri od Zagreba do Stoca. Ono što je na svim susretima isijavalo jest neraskidiva ljubav hrvatskih katolika i njegova nadpastira, blaženika i mučenika, Alojzija Stepinca. I jednako u Središnjoj Hrvatskoj, Slavoniji, Dalmaciji i Hercegovini.
U ovoj novoj knjizi o bl. Alojziju Stepincu čitatelj će pronaći cjelovita izlaganja biskupa Ratka, ali i recenzenta i svih predstavljača na raznim mjestima. Naime, interventi auktora (I. dio) na predstavljanjima ne zadržavaju se na opisu nastanka knjige i nekim njezinim naglascima, nego auktor bira teme koje nisu obrađene u knjizi; slušatelja i čitatelja upoznaje s vremenom, prostorom i osobama s kojima je Blaženik živio i s kojima se trebao nositi i odgovorno pastirski iznijeti i kao veličina evanđeoske malenosti izići. Isto tako i predstavljači (III. i IV. dio), svaki na svoj način, u središte svoga promišljanja i govora nisu stavili samu knjigu, iako ih je ona nadahnjivala, nego samoga Blaženika.
U knjizi su doneseni, ne samo pozdravni govori pojedinih nad/biskupa, nego i njihovi prilozi o odnosu zagrebačkoga nadbiskupa Alojzija Stepinca i njihovih mjesnih Crkava (II. dio). Tu je još i Dodatak u kojemu je mjesto našla recenzija msgr. Stjepana Kožula, kanonika zagrebačkoga prvostolnog kaptola, ali i prigodno promišljanje s. Slavice Buljan o bl. Alojziju, naslovljeno: Duhovni dijamant Crkve u Hrvata, kao i prilog prof. don Bože Goluže, glavnoga urednika Crkve na kamenu, o spisateljskoj djelatnosti biskupa Ratka.
Držimo, stoga, da je ovakva publikacija ozbiljan prinos boljemu upoznavanju ovoga svetačkog lika blaženoga Mučenika, ali i izvrstan odgovor onima koji na sve načine pokušavaju to osporiti više neuvjerljivim mitovima negoli uvjerljivim dokazima.

Izvor: Crkva na kamenu