Zbornik radova u čast povjesničaru dr. Petru Vrankiću

U Domu za duhovne vježbe Benediktinske opatije Sankt Ottilien, biskupija Augsburg u Njemačkoj, predstavljen je u 26. studenog 2017. Zbornik radova u povodu 70. obljetnice života  dr. Petra Vrankića koji je tridesetak godina predavao crkvenu povijest na Katoličkom teološkom fakultetu u Augsburgu. Zbornik su priredili i predstavljanje organizirali jubilarčevi suradnici i prijatelji, od kojih je Dr. Zvjezdan Strika, vjernik laik rodom iz Zadra a sada religijski pedagog u biskupiji Augsburg, pod vodstvom profesora Vrankića napisao disertciju o hrvatskom dominikancu Ivanu Stojkoviću.

Zbornik na početku donosi popis od 77 čestitara, među kojima sva šestorica biskupa iz BiH te dva biskupa u Hrvatskoj i pravoslavni mitropolit Sarajeva Hrizostom. U predgvovoru su dr Johannes Grohe, s rimskog univerziteta Santa Croce na kojem je P. Vrankić također predavao te dr Gregor Wurst s teološkog fakulteta u Augsburgu iznijeli pregled Vrankićeva školovanja i djelovanja. Zatim slijedi 20 radova stručnjaka s ekleziološkog i povijesnog područja kojim se slavljenik bavio. Među tim radovima je šest priloga od hrvatskih autora: bosanski franjevac Velimir Blažević izložio je odredbe krajevnih sabora i biskupijskih sinoda u Hrvatskoj te u BiH o kreposnom životu svećenika nakon tridentinskog te Drugog vatikanskog sabora;  konventualac Tomislav Mrkonjić obradio je pregovore oko Filioque koje su 1232-1234 vodili s  bizantinskim predstavnicima neki franjevci; Zvjezdan Strika obradio je dvije biskupijske sinode u Zadru u vremenu provedbe tridentinskih smjernica; hrvatski salezijanac Josip  Gregur koji kao znanstvenik djeluje na Univerzitetu u Augsburgu usporedio je učenje o liturgiji Drugog vatikanskog s pravoslavnom liturgikom; M. Zovkić iznio je pregled prihvaćanja učenja o eklezijalnosti pravoslavnih Crkava na Drugom vatikanskom među hrvatskim katoličkim i srpskim pravoslavnim teolozima; zadarski nadbiskup Želimir Puljić, koji je Vrankićev kolega sa studija u Splitu i Rimu,  iznio je smejrnice Drugog vatikanskog za međusobno dopunjavanje kršćanske psihologije i teologije.

Petar Vrankić rođen je 1947. u župi Glavatičevo u Hercegovini. Kao kandidat biskupije Mostarsko-duvanjske počeo je studij teologije u Splitu a nastavio i dovršio u Rimu gdje zajedno sa Ž. Puljićem zaređen za svećenika 24. ožujka 1974. Nakon licencijata iz teologije god.  1976. studirao je crkvenu povijest i srodne discipline na Gregoriani što je završio doktoratom 1980. Zatim je kroz šest godina predavao crkvenu povijest i ekumensku teologiju te uz to bio i vicerektor u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu. God 1986. preselio u biskupiju Augsurg, inkardinirao se te uz vođenje jedne male župe spremao habilitaciju iz povijesti i počeo predavati na teološkom fakultetu. U to vrijeme nastavio je pisati povijesne članke na hrvatskom. Od 1998. do 2004. predavao je povijest u Rimu na Santa Croce a 2012. stupio je u mirovinu. Ostaje živjeti na području biskupije Augsburg, gdje je i dalje savjetnik za  pastoralne djelartnike Hrvate, i nastavlja svoje započete znanstvene projekte. Iz Vrankićeve bibliografije na kraju Zbornika (str. 528-535) vidi se da je objavio 52 članka i 4 knjige. Osim na hrvatskom piše također na njemakom, talijanskom i engleskom.

Na svečanosti je bivši dekan teološkog fakulteta u Augsburgu Gregor Wurst izrazio radost što je zbornik spreman kroz dvije godine i na vrijeme dovršen. Prepošt benediktinaca Timothehus Bosch pozdravio je slavljenika i goste u ime kuće istaknuvši da su knjigu izdali u svome izdavačkom poduzeći ES-Verlag. Sadašnji dekan fakuleta u Augsburgu  Thomas Marschler zahvalio je slavljeniku za svestrano pomaganje studentima u toku svoga rada te za otvorenost prema kolegama i suradnicima. Voditelj idzavačkog poduzeća EOS,  benediktinac prof. dr. Cyrill Schäfer pohvalio je svoje djelatnike za uredno i blagovremeno tiskanje knjige. Mons. M. Zovkić prikazao je radove hrvatskih autora u Zborniku. Johannes Grohe kao organizator pisanja pohvalio je kolege s fakulteta koji su se svojim radovima uključili u Zbornik te istaknuo slavljenikovu ljubav pream Crkvi na Istoku i Zapadu. Na kraju je jubilarac zahvalio četvorici urednika knjige, svima autorima i nazočnim gostima te  prioru za prijateljsku atmosferu u opatiji St. Ottilien. Benediktinski samostan St. Ottilien osnovan je god. 1887.; na razinu opatije podignut je god. 1896., a kad je počela otvarati svoje podružnice u Njemačkoj i stranim zemljama dobila je pravni naslov Erzabtei – nadopatije. Od 18. travnja 1941. do 15. svibnja 1945. silom su je zatvorili predstavnici nacističke vlasti. Nakon toga proširila je svoje grane u 20 država gdje ima 30 ogranaka. U kući matici St. Ottilien sada živi 90 patara i braće laika, od toga 4 novaka. Uz izdavačku tjelatnost i nuđenje duhovnih obnova, članovi se bave i initenzivnom proizvodnjom hrane i napitaka. Mnogi od njih su nakon završenog fakulteta otkrili da imaju poziv na benediktnsko redovništvo i pridružili se. Oni koji su diplomirali predmete nužne za profesore srednjih škola dobro dođu za rad na gimnaziji koju opatija uspješno vodi. Među radnicima opatije nalazi se i nekoliko obitelji iz BiH.

Dr. Mato Zovkić