Križni put na Hum

Na našu mostarsku Kalvariju – Hum i ove ćemo se godine, ako Bog da, u pokorničkom hodu i razmatranju otajstva Kristove muke, organizirano i vjernički popeti na Veliki petak, 30. ožujka. Pobožnost Križnoga puta započinje u 15 sati kod Prve postaje. Na kraju Križnoga puta, kod Križa, u kojem je spas i uskrsnuće naše, svoju pastirsku riječ uputit će nam naš biskup msgr. Ratko Perić.
Organizacija Križnoga puta povjerena je župi sv. Ivana apostola i evanđelista Centar-Zalik. Neka vjernici naših župa ovu žrtvu hoda prikažu kao zadovoljštinu za grijehe, osobito grijeha bogohulne psovke.