Proslava 35. obljetnice Caritasa Mostar

Obilježavanje 35. obljetnice neke ustanove možda i nije neki veliki povod, jer se tradicionalno slave „okrugle“ obljetnice. Unatoč tome odlučili smo proslaviti 35. godina djelovanja Caritasa biskupijâ Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan zato što smo htjeli širu javnost što temeljitije informirati o svome djelovanju, očitovati svoju spremnost na suradnju sa svima i potaknuti pojedince i skupine na izgradnju solidarnijeg i osjetljivijeg društva posebice prema siromašnima i onima koji su u bilo kakvoj duševnoj i tjelesnoj potrebi i nevolji.

Želja nam je također da obilježavanje ove obljetnice bude potvrda djelatnicima, volonterima te svim prijateljima i dobročiniteljima Caritasa da smo kroz protekla tri i pol desetljeća kročili pravim putem unatoč usponima, posrtanjima i svim poteškoćama koje putovi svakodnevnog djelovanja sa sobom nose. Naša je želja također da ovo jubilarno slavlje bude također ohrabrenje i zahvala kako djelatnicima Caritasa tako i našim dobročiniteljima i partnerima te posebice prijateljima Caritasa na zajedničkom putu koji smo tijekom 35 godina utrli svojim hodom i djelovanjem.

Geslo ove obljetnice je Živimo ljubav! Sve ustanove koje je utemeljio Caritas hercegovačkih biskupija ukazuju i očituju naše temeljno opredjeljenje da bilo da je riječ o djeci, mladima, obiteljima, osobama s invaliditetom, starijima i teško bolesnima, uvijek nastojimo promicati i živjeti ljubav. Ovo geslo nije samo naš indikativ, obilježje i stil našeg djelovanja, ono je i naš imperativ. Isus Krist, istobitan s Ocem i Duhom Svetim, Izvorom svake ljubavi, prošao je ovom zemljom čineći dobro. On je naložio i zapovjedio svojim učenicima: »Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio!« (Iv 15, 12). Kao što je Otac njega tako je i on njih ljubio i zato ih potiče da ostanu u njegovoj ljubavi (usp. Iv 15, 9). Živjeti ljubav je zapovijed božanskog Učitelja, dakle, usmjerenje i trajno obilježje, sigurno jamstvo djelotvorne i uspješne budućnosti.