Studentska kateheza

U utorak, 28. ožujka 2017., u 19 sati bit će održana studentska kateheza u amfiteatru Antun Branko Šimić na Filozofskome fakultetu, na temu: Duh čistoće i zloduh bludnosti. Katehezu će održati don Mladen Šutalo, studentski duhovnik.