Znanstveni skup “Dr. sc. Živan Bezić: teologija i pastoral” na KBF-u u Splitu

U prigodi 10. obljetnice smrti dr. Živana Bezića Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu organizira znanstveni skup o temi “Dr. sc. Živan Bezić: teologija i pastoral” u srijedu, 22. studenoga u 9 sati u dvorani KBF-a u Splitu.

Don Živan Bezić, rođen u Grohotama na Šolti, svoje školovanje nastavlja u Biskupijskoj klasičnoj gimnaziji u Splitu, a filozofsko-teološku izobrazbu u Splitu, Zagrebu i Zadru. Za svećenika je zaređen u lipnju 1945. godine, a prije toga proveo je osamnaest mjeseci, od studenoga 1943. do kraja travnja 1945., u njemačkim koncentracijskim logorima Mauthausen, Redl-Zipf i Dachau.

Kao svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije obavljao je službe odgojitelja, župnika i profesora. Poslijediplomski studij iz pastoralne teologije pohađa u Zagrebu i Münchenu, gdje mu je bio profesor glasoviti teolog Karl Rahner. Na Teologiji u Splitu, uz pastoralnu teologiju, predavao je mnoge druge teološke predmete, a bavio se pedagogijom, psihologijom, sociologijom, književnošću, pridonoseći svojim neumornim i plodnim djelovanjem teološkom i humanističkom napretku našega naroda. Na Medicinskomu fakultetu Sveučilišta u Splitu držao je predavanja iz etike te je 1991. imenovan i članom The Academy of Sciences, sa sjedištem u New Yorku, USA.

Napisao je 21 knjigu, a u raznim je časopisima objavio više od 300 znanstvenih članka. Don Živan Bezić, istaknuti poliglot eruditskoga znanja, svojim se opusom ubraja među najplodnije profesore splitskoga sveučilišta.