Crkvene nesuglasice

Foto: CNS

Sve što su činili sveti ljudi bilo je u suglasju s Kristom, što može samo onaj tko je ponizan, jer prigiba glavu kako bi prošao kroz vrata koja Bog otvara. A raskole i nemire u Crkvi izazivali su ljudi koji nisu bili svjesni sebe pred Bogom, a napose nisu bili svjesni da trebaju biti maleni pred njim.

Tko trajno razmatra ljubav Božju, te se trudi odrastati za njezinu veličinu i biti prikladan za tako velik dar, trudit će se biti neporočan, jer će znati da je u pitanju cijeli život koji nam je dan da ga živimo za vječne i neprolazne vrijednosti.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu