Kandidati, lektori, akoliti

Foto: Cnak

MOSTAR – Na godišnjem susretu svećeničkih kandidata u Mostaru u subotu, 29. prosinca 2018., okupilo ih se dvadeset i sedam: devet sjemeništaraca i dvostruko više bogoslova. Dolaze iz raznih hercegovačkih župa ali i iz raznih škola: gimnazijalci iz Travnika i Zadra, a bogoslovi iz Sarajeva, Zagreba, Rima i Eichstätta. Biskup je Ratko najprije s učenicima i studentima proveo sat vremena potičući ih da, bez pripreme i pomoći, napišu slobodan sastav o blaženom Alojziju Stepincu: što su čuli, čitali, razmišljali i zapamtili u vrijeme svoga školovanja, a sve u povodu 120. obljetnice njegova rođenja i 20. obljetnice njegove beatifikacije. Svima jednak naslov “školske zadaće”: Blaženi Alojzije Stepinac – život i djelo.
Nakon toga za­jedničkoga i raznovrsna uradka, svi su prešli u kapelicu Hrvatskih mučenika u Svećeničkom domu, gdje su u 11 sati započeli i pratili svetu Misu Božićnim pjesmama, a desetorica su od njih liturgijski obilježena stupnjevitim znacima i koracima prema đakonatu i prezbiteratu. Dvojica su pripuštena među kandidate za đakonat i prezbiterat, petorica su primila liturgijsku službu lektora ili čitača, trojica su primila liturgijske službe akolita ili svjećonoša, odnosno izvanrednih djelitelja svete Pričesti.

Izvor: Crkva na kamenu