Nova crkva u DR Kongu

Foto: CNAK

Prije osam godina, točnije u srpnju 2008., na svome redovitom zasjedanju u Banjoj Luci, biskupi su BiH, na prijedlog Misijskoga vijeća BiH, odobrili prikupljanje sredstava za izgradnju crkve u DR Kongu. Preporučujući akciju “Izgradimo crkvu u Kongu”, biskupi su sve vjernike na području svojih nad/biskupija pozvali na solidarnost s Crkvom u Africi.

Župa Muleba, osim središta, obuhvaća još 22 sela. U dva smjera treba prijeći i do 80 km, dok u druga dva nešto manje. Da bi se posjetilo sva sela na području župe, potrebno je učiniti oko 750 km terenskim vozilom i još 80 km motorkotačem. Crkva je duga 35 m, a široka 15 m. Zidana je domaćom opekom a građa je željezna.

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu