Službenica Božja Marija Krucifiksa Kozulić

Foto: Cnak

Godine 1904., 8. svibnja, Marija s četiri sestre oblači redovničko odijelo i polaže zavjete uzimajući ime s. Marija Krucifiksa. Svrha je Družbe “prihvaćati u svoje ustanove najveći mogući broj djevojčica bez roditelja, siromašnih i napuštenih da bi ih se kršćanski odgojilo”.

U posljednjim danima svoga zemaljskog života s. Marija Krucifiksa češće je govorila: “Rado napuštam zemlju jer sam izvršila svoje poslanje”. Preminula je u 70. godini života, 29. rujna 1922. na glasu svetosti.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu