Svi braća u bolnici kod istoga Liječnika

Foto: unsplash.com

Mnogim ljudima, međutim, ne odgovara kad im liječnik ukaže na zdravstveni problem, no time što je učinio dobru dijagnozu, nije liječnik izmislio bolest niti je učinio da dotični bude bolestan.

Svi su ljudi braća po činjenici izloženosti istoj bolesti, te su svi poradi toga potrebni lijeka i liječnika. No, njihove bolesti ne može izliječiti bolesni i zaraženi čovjek koji ne može ni sebi pomoći, nego njihove bolesti može iscijeliti samo božanski Logos, Spasitelj koji poradi toga i dolazi na svijet.

 

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju.

Izvor: Crkva na kamenu