Caritas u vrijeme korone

Foto: http://caritas-mostar.ba/

Koronavirus tema je koja zadnjih tjedana i mjeseci okupira sve ljude na svijetu. Taj sićušni, nevidljivi virus uvukao se u glave svih nas, okrenuo naglavačke naše dosadašnje aktivnosti i navike, naveo nas na promišljanje o sebi samima, svome dosadašnjem životu, odnosu prema drugima i prema svijetu općenito. Da je situacija teška i ozbiljna svojim istupima pokazao je i papa Franjo. U petak, 27. ožujka 2020., potaknut ovom izvanrednom situacijom, uz blagoslov gradu i svijetu uputio je snažne riječi koje će dugo odzvanjati u našim mislima i srcima tjerajući nas na preispitivanje savjesti. Između ostaloga rekao je: “Našli smo se odjednom usred neizvjesne krize. Na istom brodu, krhki i nemoćni, ali u isto vrijeme važni i neophodni. Svi smo pozvani veslati zajedno i utješiti jedni druge.” Ove riječi u isto vrijeme pozivaju na odgovornost i djelovanje kako pojedinca tako i zajednica.
Pandemija izazvana koronavirusom utječe i na rad Biskupijskog Caritasa Mostar. U ovom zahtjevnom vremenu Caritas se nastoji prilagoditi novim izazovima i odgovoriti na njih u skladu sa svojim mogućnostima, imajući u vidu osobe o kojima svakodnevno skrbi te ne iznevjeriti poslanje koje mu je samim imenom zadano: Caritas Christi – Ljubav Kristova.
Slijedeći odluke civilnih vlasti zatvorene su sljedeće Caritasove ustanove: Dječji vrtić Sveti Josip, Edukacijsko-rehabilitacijski odjel Svete Obitelji, Centar za djecu, mlade i obitelj Spes, Duhovno-obrazovni centar Emaus te radionice za OSI: Nazaret, Emanuel, Betlehem i Rad-Dar. U ovim izvanrednim okolnostima Caritasove aktivnosti skoncentrirane su na korisnike Doma za stare i iznemogle osobe Betanija u Čapljini, njih 78 i stacionarnog odjela Svete Obitelji u Mostaru s 33 osobe vezane za postelju i invalidska kolica. Radi se o svakodnevnoj skrbi za najranjivije skupine ljudi kojima se, uza sve mjere opreza koje nalaže novonastala situacija, nastoji pružiti potpuna skrb i zaštita.
Nova situacija donijela je i jednu novost u projekt Skrbi za stare i nemoćne. Naime, u sklopu ovoga projekta započelo se s aktivnošću “Jelo na kotačima”. Svakodnevno se za 55 osoba: starih, bolesnih i osamljenih (što je početna brojka koja iz dana u dan raste) donosi topli obrok u njihove domove, pripremljen u kuhinji Dječjeg vrtića Sveti Josip. Tri tima koja odnose ove obroke pokrivaju šire i uže područje Mostara i Čapljine.
Izvanredne i nove situacije potiču nas i od nas traže da damo svoj odgovor u skladu sa svojim mogućnostima vođeni snagom Kristove Ljubavi. Nadamo se i činit ćemo sve da iz ove situacije izađemo snažniji i bolji unatoč svakodnevnim strahovima, tjeskobama i brigama, ohrabreni riječima svetog Pavla: “U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani.”

Izvor: Crkva na kamenu/http://caritas-mostar.ba/