Dar zvanja koje vodi k spasenju

KLOBUK – Krizmanici u Klobuku, župi sv. Marka evanđelista, Ljubuški dekanat, rodnoj župi Petra Barbarića, došli su u nedjelju, 10. travnja 2016. pola sata prije 11.00, pred župnu crkvu Gospe Pomoćnice, da se poredaju za procesiju. A i kako ne će iskoristiti tako divan i sunčan dan! Svi su uniformirano obučeni, i sasvim ukusno, njih dvadeset i jedno, šesnaest manje negoli prošli put, prije dvije godine. S njima su i njihovi kumovi i kume. Svi su krizmanici učenici osmoga razreda i prvoga srednjih škola. Kroz godinu ih je poučavao vjeronauk fra Robert Jolić, župnik. A prije dva tjedna vjeronaučno im je znanje provjerio don Marin poslan s Ordinarijata. I sve našao s prikladnim katekizamskim znanjem koje se traži kao uvjet za primanje sakramenta sv. krizme u ovoj njihovoj dobi.

Danas se krizmanicima daju prve klupe u crkvi, koje su posebno označene i zakićene. Oni će u početku pozdraviti biskupa Ratka Perića, preuzeti dva misna čitanja, izgovoriti molitve vjernika, donijeti darove na oltar i na kraju sv. Mise zahvaliti i biskupu darovati veliku monografiju svoga župnika fra Roberta, Župa sv. Marka u Klobuku, Tomislavgrad-Ljubuški, 2015., 472 stranice većega formata. Ovo je njihov dan, jedinstveni krizmeni dan koji se po mnogo čemu pamti. A bio bi posebno blagoslovljen dan ako bi se kudikamo više zapamtio s obzirom na sedam darova Duha Svetoga negoli na bilo koji materijalni kumov ili kumin dar uručen krizmanicima ovom prigodom.

Župnik je na početku uputio pozdrav i dobrodošlicu biskupu, krizmanicima i vjernicima okupljenima na redovitu nedjeljnu sv. Misu, pod kojom se danas slavi i sakrament sv. krizme.

Dar znanja. Biskup je u propovijedi govorio o darovima Duha Svetoga koji se primaju u sakramentu sv. potvrde, koji nam pomažu na našem životom putu u nebo, a napose o daru znanja. O kakvu se znanju radi? Mi na ovaj svijet dolazimo samo s prirođenim sposobnostima da možemo nešto shvaćati, ponešto upamtiti i o tome malo razmišljati. U svakoga je novorođenčeta u glavi – prazna ploča. I onda su roditelji prvi koji u tu ploču upisuju riječi koje mališanima najlakše izazivaju pozornost i sliče im ljuljački: ma-ma; ta-ta; ba-ba. A onda kako tjelesno rastu i mijenjaju odjeću, tako prelaze iz vrtića u školu, iz razreda u razred svladavajući sve više gradiva koje uče i pamte. Usporedo sa školskim znanjem ide i ono katekizamsko znanje koje se u ovom demokratskom društvu stječe kroz dva sata tjedno u školi i jedan sat u aktivnoj župnoj katehezi. Prema jednoj znanstvenoj raspodjeli, ljudsko se znanje razvrstava u nepregledna oceanska područja kao što su prirodno, društveno, tehničko, humanističko, biomedicinsko i biotehničko. A ta se velika područja opet razgraničavaju u pedeset različitih polja, a ova opet u više od 240 raznih stabala znanosti.

Jedno je od tih stabala i teologija, nauk o Bogu, bogo-slovlje, koje je za nas vjernike i najvažnije. Bog nas ne će pitati u nebu koliko ima smilja u Hercegovini, ni leptira u Brazilu, nego će nas prosuđivati po tome jesmo li učili one vjerske istine koje vode k vječnomu spasenju. Istine u koje više srcem vjerujemo nego što ih pameću možemo dokučiti i razbistriti. Istine koje kandidati prije primanja sv. krizme jasno izgovaraju da u njih vjeruju. U tome nam Duh Sveti pomaže, daje svoj dar spasonosna znanja, znanja koje, s pomoću ljudske pameti i slobode i Božje milosti, vodi k vječnomu spasenju.

Krizmanici, pokažite da imate čin poniznosti dolazeći na sv. krizmu hrabro, sabrano, pobožno – sklopljenih ruku, odgovarajući razgovijetno na biskupove upite i onda surađujte sa svakim darom kroza život, napose sa darom znanja!

Pod krizmom je župnik čitao imena krizmanika, a tajnik držao sv. ulje kojim je biskup mazao čela krizmanika uz riječi: Primi pečat dara Duha Svetoga!

Okolni župnici: fra Ljubo Kurtović iz Veljaka, dekan don Ivo Šutalo iz Studenaca, gvardijan fra Velimir Mandić iz Humca, fra Željko Grubišić iz Vitine, nakon sv. Misa u svojim župama došli su posjetiti i čestitati župniku i župi.

Klobuk je u prošloj godini imao 1062 katolika, 8 krštenja, 8 vjenčanja, 9 prvopričesnika i 33 sprovoda.

Izvor: Crkva na kamenu/KIUM