Dokaz ljubavi – Obdržavaj zapovijedi!

Foto: Župa Kruševo

KRUŠEVO – U subotu, 28. travnja 2018. u 16.00 sati sv. Misa i sv. krizma u župnoj crkvi sv. Ilije Proroka u Kruševu kod Mostara. Dva razreda: deveti i prvi srednje, u svemu 21 učenik i učenica. Na znak velikoga zvona polazak iz dvorišta u crkvu, uz pratnju pjesme mladih s kora, a pred oltarom dvije krizmanice pozdravljaju biskupa Ratka i sve svećenike, kojih ima sedam-osam u koncelebraciji.
Župnik don Ljubo Planinić izražava dobrodošlicu u ime puka koji je popunio crkvene klupe. Sve teče pripremljeno i skladno.
U propovijedi biskup govori o tome da je Bog iz svoje neizmjerne ljubavi i mudrosti stvorio prve ljude i sve ljude na svijetu. On svakomu udahnjuje dušu, s razumom i slobodnom voljom, iako mi dolazimo na ovaj svijet preko svojih roditelja. Nije nas Bog samo stvorio i prepustio nama samima, nego nam je odredio put, dao nam svoje razumne zapovijedi, po kojima možemo stići do konačna cilja, do spasenja u vječnosti. Pri tome nas na putu smeta đavao, koji nas odvraća od Božjih zapovijedi, kao što to čine i naše tjelesne strasti: oholost, zavist, bludnost, srdžba… Zato se i u krštenju naši roditelji u naše ime, a kao odrasliji u potvrdi krštenja i mi osobno odričemo đavla i njegova zavođenja i njegove bogohule. Bog od svojih zapovijedi ne odstupa, iako svake subote ne plaća. Svima nam je stati pred sudište Božje.
Bog je Mojsiju, vođi izraelskoga naroda iz Egipta u Obećanu zemlju, u Starome Zavjetu na brdu Horebu dao dvije ploče svojih Deset zapovijedi. Na prvoj su uklesane tri zapovijedi koje se odnose na Boga, a na drugoj ploči sedam zapovijedi koje se tiču nas ljudi, a to je sve opet u odnosu na Boga. Prve su tri:
– Boga priznaj da postoji, da te uzdržava i da će te suditi po tvojim mislima, riječima i djelima.
– Boga poštuj, osobito jezikom, molitvom, stoga: Ne izusti imena Gospodina Boga uzalud, a pogotovo da bi ga grdio i obeščašćivao. Nikomu nije drago da ga psuješ i pogrđuješ, osobito ako ti nije ni u čemu kriv. A Bog ne samo da nije kriv, nego je naš Stvoritelj, najveći Dobročinitelj i Spasitelj.
– Bogu posvećuj jedan dan u tjednu pohađanjem sv. Mise i čestitim odmorom od tjednoga rada i znoja.
Tko tako Boga priznaje, poštuje i tako se posvećuje, taj je mudar i razborit, pobožan i bogobojazan. Upravo ta četiri dara i druga tri: znanje, savjet i jakost danas pripravnicima daje Duh Sveti u sakramentu sv. krizme. Blago tebi, krizmaniče, budeš li se tako ponašao, s Duhom Svetim surađivao i napredovao u mudrosti i milosti i pred Bogom i pred ljudima.
Župnik je, nakon večere sa svećenicima u župnoj kući, biskupu pokazao dovršeno i uređeno vanjsko oltarište, s postavljenim klupama, sa zasađenim lisnatim biljkama, s ograđenim prostorom koji omogućuje slavlja sv. Mise po lijepu vremenu. Pa i večerašnje Misno i krizmeno slavlje moglo je biti na ovome prostoru da je čovjek siguran da ne će travanjska kiša po narodu.

Izvor: Crkva na kamenu/http://www.md-tm.ba/