Nekrolog

Don Božo Polić

U Balingenu u Njemačkoj, 29. listopada 2021., preminuo je svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije don Božo Polić. Božo je rođen 19. studenoga 1956. od oca Marijana i majke Ive r. Polić u Viru, župa sv. Jure Mučenika, gdje je kršten i gdje je pohađao vjeronauk, te primio sakramente ispovijedi, pričesti i krizme. Osnovno školovanje završio je u osnovnoj školi 1971. u Viru. Nastavio je školovanje u sjemeništu u Splitu te je maturirao 1975. Bogosloviju i filozofsko-teološki studij pohađao je u Sarajevu od 1975. do 1981. Đakonsko ređenje imao je u Mostaru, 29. studenoga 1980. Zaređen je za svećenika na svetkovinu sv. Petra i Pavla 1981. u novopodignutoj katedralnoj crkvi u Mostaru. Mladu Misu proslavio je u rodnom Viru. Mladomisničko geslo: „Ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom“! (1 Iv 3,18). 

Crkvene službe u Hercegovini:

Župni vikar: Grabovica /1981.-1983./, Stolac /1983.-1988./;

Župnik: Trebinje /1988.-1989./);

Crkvene službe u Njemačkoj:

Od 1989. god. dušobrižnik je i misionar vjernika Hrvata u Njemačkoj, i to veći dio svoga svećeničkoga života u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Balingenu.

Iznenada je preminuo u Balingenu, 29. listopada 2021.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

Izvor: Crkva na kamenu