Imenovana nova uprava sestra milosrdnica Provincije Majke Divne – Sarajevo

SARAJEVO – U nedjelju, 22. svibnja 2016. u provincijalnoj kuću, u samostanu Majke Divne na Stupu, postavljena je nova uprava sestara milosrdnica Provincije Majke Divne, Sarajevo.

Članice novoimenovane uprave su:

  1. sestra M. Julijana Djaković – provincijalna glavarica
  2. sestra M. Vinka Bilješko – I. savjetnica i zamjenica Prov. glavarice
  3. sestra Mirjana Ćorić – II. savjetnica
  4. sestra Magdalena Marić – III. savjetnica
  5. sestra M. Ernestina Zovko – IV. savjetnica
  6. sestra M. Monika Martić – tajnica i ekonoma

Sestra Marija Julijana (Mirjana) Djaković je rođena 20. rujna 1956. u Gornjoj Borovici, Vareš, u Bosni i Hercegovini, od roditelja Željka i Veronike r. Šimić. U Družbu je primljena 5. kolovoza 1973. Kanonski novicijat započela je 14. kolovoza 1974. Prve redovničke zavjete položila je 15. kolovoza 1975., a doživotne 15. kolovoza 1980.

Nakon položenih prvih zavjeta pohađa Katehetski institut u Sarajevu i postiže zvanje katehistice. Potom upisuje studij crkvene glazbe na Glazbenom institutu pri KBF-u u Zagrebu i postaje diplomirani crkveni glazbenik. Nakon uspješno završenog četverogodišnjeg studija vraća se u provincijalnu kuću gdje preuzima službu orguljašice u samostanu, u crkvi sv. Vinka i na župi Stup gdje djeluje i kao katehistica. Istovremeno predaje crkvenu glazbu na Katehetskom institutu sve do 1987. kad je poslana na studij misiologije na Papinsko sveučilište Urbaniana u Rimu gdje postiže magisterij iz misijske znanosti. Po završetku studija radi kao orguljašica i katehistica na župama u Presnačama i Banjoj Luci. Godine 1995. odlazi u Bugarsku i djeljuje u župskom apostolatu pomažući malobrojnim sestrama Bugarkama koje su uspjele preživjeti vrijeme komunizma. Vrši i službu tajnice Bugarske delegature. Nakon nešto više od šest godina se vraća u svoju matičnu provinciju, u Livno, gdje kao orguljašica i katehistica djeluje do sada. Od 2010. godine vrši službu predstojnice sestarske zajednice u Livnu, a 2013. imenovana je za prvu savjetnicu i zamjenicu provincijalne glavarice Provincije Majke Divne, Sarajevo. Na ovoj službi zateklo ju je imenovanje za provincijalnu glavaricu.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA