Održana sjednica Upravnoga vijeća Caritasa BiH

Foto: KTA

SARAJEVO – Predsjednik Caritasa BiH kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski sazvao je prvu ovogodišnju sjednicu Upravnoga vijeća Caritasa Bosne i Hercegovine, koja je održana u petak prijepodne, 4. ožujka 2016. u prostorijama Nadbiskupskoga ordinarijata vrhbosanskog.

Na sjednici su sudjelovali članovi Vijeća dekretirani prema važećem Statutu Caritasa BiH, a kojega čine ravnatelji Caritasa na svim razinama u Bosni i Hercegovini kao i generalni vikari svih bosanskohercegovačkih nad/biskupija osim Vrhbosanske nadbiskupije koja ima predsjednika Vijeća.

Sjednica je održana u vremenu promjena u Caritasu BiH: donesen je novih Statut i prema njemu pripremljeni novi pravilnici, zatim je promijenjeno ime iz Caritasa Biskupske konferencije BiH u Caritas Bosne i Hercegovine kao i promijenjena ravnatelja: dosadašnji mons. Bosiljko Raić i novi mons. Tomo Knežević, preregistracija u raznim državnim ustanovama i druge manje novonastale promjene utemeljene na novom Statutu.

Nakon molitve, pozdrava, biranja zapisničara i usvajanja predloženog Dnevnog reda krenulo se u raspravu o pojedinim točkama prema materijalima koje su svi članovi blagovremeno zaprimili i prema kojima su se pripremali za sjednicu. Rasprava se vodila o djelovanju Caritasa BiH tijekom minule godine, prema odobrenim planovima: opći i financijski, kao i o istima za 2016. god. Isto tako prihvaćeno je i nekoliko važnih pravilnika koje Caritas BiH, prema važećim državnim i crkvenim odredbama, treba imati. Raspravljalo se i o Tjednu solidarnosti Hrvatskog Caritasa kako za ovu tako i za narednu godinu. Izražena je zahvalnost svima u Hrvatskom Caritasu i svim dobročiniteljima u Republici Hrvatskoj koji na ovaj način preko Hrvatskog Caritasa pomažu Crkvu i brata čovjeka u Bosni i Hercegovini preko postojećih i ustaljenih projekata svih nad/biskupijskih Caritasa i Caritasa BiH. Prvih nekoliko godina vlada Republike Hrvatske sudjelovala je u ovoj akciji, ali nakon tih prvih godina jedini nositelj akcije ostao je Hrvatski Caritas.

Isto tako dogovarano je o temi, materijalima i drugim važnim sadržajima za Nedjelju Caritasa u Bosni i Hercegovini 2016. god., a to je Treća nedjelja došašća.

U daljnjoj raspravi je zaključeno kako je svakim danom sve manje zanimanje dobročinitelja i donatora iz inozemstava koji su spremni pomoći karitativne projekte naših Caritasa, poglavito onih koji su prevažani za bosanskohercegovačke prostore. Lijep je broj inozemnih karitativnih ustanova koje su izravno i neizravno prisutne na ovim bih prostorima, ali nemaju dovoljno uha i sluha za konkretne potrebe čovjeka ovog podneblja, a prema izrečenim mislima i potrebama najodgovornijih u našim Caritasima.

Rasprava se vodila i o duhovnim sadržajima koji su prevažni za osobnu i zajedničku izgradnju djelatnika Caritasa na svim razinama. Duhovne obnove tijekom važnijih vremena liturgijske godine i duhovne vježbe trebaju i dalje biti kvalitetni sadržaj dodatne potpore za osobnu izgradnju i osobni rast u karitativnom djelovanju svih naših Caritasa.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA