Održana sjednica Vijeća za laike BK BiH

Foto: KTA

SARAJEVO – Pod predsjedanjem pomoćnog biskupa banjolučkog mons. Marka Semrena, 8. ožujka 2017. u prostorijama Biskupske konferencije BiH održana je redovita sjednica Vijeća za laike BK BiH.

Središnja tema sjednice bila je: Trenutno stanje i perspektive laičkih udruga u BiH. Uočena je potreba da se pokrenu brojne inicijative na polju laičkog apostolata u biskupijskim zajednicama u Bosni i Hercegovini te da u crkvenom duhu bude teološki ispravno shvaćano mjesto i zadaća vjernika laika. Razmišljano je o pronalaženju najboljih načina za ostvarenje kršćanskoga identiteta vjernika laika i njihovog što aktivnijeg uključivanja na brojnim razinama krajevne Crkve u Bosni i Hercegovini.

Tijekom zasjedanja ukazano je na nužnost snažnijeg uključivanja katoličkih laika u javni život. Spomenuto je i da je nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, u želji da u Vrhbosanskoj Crkvi probudi svijest, odgovornost i zauzetost svih hrabrih i vjernih laika da se svesrdno uključe u “vinograd Gospodnji” kako bi obnova u Kristu bila potpuna, proglasio 2017. godinu kao pastoralno-liturgijsku godinu posvećenu vjernicima laicima pod nazivom: “Put vrhbosanske Crkve s laicima”. Rečeno je da je u tom duhu kardinal Puljić, 24. studenog 2016. uputio svoju okružnicu za spomenutu godinu s ciljem snažnijeg uključenja laika u poslanje i aktivnosti koje Crkva stavlja pred njih, i osnaživanju svjedočkog življenja evanđeoskih odgovora na izazove koje moderni svijet sa sobom nosi. Tijekom diskusije istaknuto je da i pastiri i vjernici, neće moći ostvariti postavljene zadaće bez stalnog učenja i usavršavanja, kao ni bez prikladnog duhovno-molitvenog života i nastojanja oko vlastitog obraćenja.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA