Osnovana udruga sv. Vinka Paulskog

Foto: www.zupagrabovica.com

GRABOVICA – “Što god učiniste jednome od moje najmanje braće, meni učiniste” (Mt 25,45). Ako pak propustimo učiniti dobro čovjeku koji je potreban naše pomoći, mi propuštamo učiniti dobro samome Isusu koji se identificira s najmanjima, slabima i potrebitima.
Potaknuti ovom objavljenom istinom  i praksom koja je prisutna u sveopćoj Crkvi kao i u našemu narodu, župljani su sa svojom župnikom don Blažom Ivandom u župi sv. Ante Padovanskoga u Grabovici odlučili osnovati Udrugu sv. Vinka Paulskog.
Sv. Vinko živi i djeluje u 17. stoljeću, a svećenik je postao s 19 godina, bio je jednostavan, ponizan i vedar čovjek. Dok je bio u Parizu, živio je blizu bolnice, tu je pohađao bolesnike i nevoljnike pružajući im puno ljubavi i utjehe. Njegov život bio je Evanđelje u kojem se ostvarivala ljubav prema Bogu i čovjeku. Govorio je: “umjesto da govorimo o milosrđu učinimo nešto i zaista pomozimo siromasima.” Osniva bratovštine kršćanske ljubavi koje su se brinule za siromašne i bolesne po župama.

Danas po uzoru na sv. Vinka po svijetu su se proširile udruge i konferencije koje humanitarno djeluju  u 145 zemalja na 5 kontinenata. U Hrvatskoj djeluju 52 konferencije, a u Bosni i Hercegovini ova udruga je peta po redu.

Udruga sv. Vinka Paulskog je molitveno i karitativno usmjerena. Članovi udruge su: Smilja Matić, Ivana Čulo, Anica Mamić, Renata Gadža, Anica Gadža, Martina Mamić, Ljubica Ivančić, Ivana Mamić, Stipanija Ivančić, Nada Ivančić, Snježana Ivančić, Marijana Šarić i Marija Šarić.

Na svojoj konstituirajućoj sjednici koja je bila 2. ožujka 2016. izabrano je vodstvo Udruge. Za predsjednicu je izabrana Ivana Čulo, za pod predsjednici Renata Gadža, a za blagajnicu  i tajnicu Ljubica Ivančić. Već sutradan dio članova udruge obavili su svoju prvu obvezu, naime posjetili su u livanjskoj bolnici članicu i pod predsjednicu Udruge kojoj želimo brzi oporavak i  povratak u naše redove.

U duhu sv. Vinka žele djelovati i pomagati, u svojim mogućnostima, one kojima je pomoć potrebna. Pozivaju sve ljude dobre volje da podupru djelovanje ove udruge u humanitarnom i karitativnom radu, ovom mišlju: “Kada želiš vidjeti sebe kako izgledaš, onda se pogledaš u zrcalu. Ali to što vidiš samo je vanjština. Kakav je netko uistinu, skriveno je u čovjekovoj nutrini. Ako nisi ušao u sebe, u svoju nutrinu, ako nisi zavirio u svoje srce, onda nećeš saznati svu istinu o sebi. Postoji zrcalo u kojem svatko može vidjeti pravi izgled svoje nutrine i svoga srca. To je tvoj bližnji. Istinsko  zrcalo tvoga srca je onaj tko je u potrebi, tko treba pomoć, zaštitu, skrb, zagovor, ohrabrenje, utjehu… U tvojoj djelotvornoj reakciji na nevolju ili potrebu bližnjega  ogleda se tvoja nutrina.” Pogledaj i otkrij koliko je veliko tvoje srce.

Izvor: Crkva na kamenu/www.zupagrabovica.com