Pozvani za svjedoke

Foto: KIUM

SARAJEVO – Na poziv duhovnika Vrhbosanskoga bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu vlč. don Jakova Kajinića, uz blagoslov nadbiskupa kard. Vinka Puljića, biskup Ratko Perić iz Mostara vodio je korizmeno-preduskrsnu duhovnu obnovu bogoslovima u petak 16. i u subotu 17. ožujka 2018.
U petak u 16 sati prije prvoga razmatranja rektor Bogoslovije preč. Josip Knežević u sjemenišnoj kapelici Gospodnjega Navještenja pozdravio je voditelja i sve bogoslove moleći od Boga svima blagoslovljenu obnovu duha.
Biskup je u izlaganju poticao slušatelje na ispit savjesti navodeći primjer nekoga svećeničkog kandidata koji se bio upustio u zemaljski “šverc” i u crkvenom zavodu i izvan njega. Zašto mu je trebao taj “belaj”? To znaš da belaj dolazi od Belijara. Sv. Pavao kaže: “Kakve veze ima Krist s Belijarom” (2 Kor 6,15). Krist istine s Beliarom laži? Krist dobrote s Beliarom zloće? Krist milosrđa i spasenja s Belijarom nemilosrđa i propasti? Vi ste bogoslovi pozvani biti svjedoci Kristove Istine, Mudrosti i Života. Za to se pripremate od prvoga razreda sjemenišne gimnazije do đakonske pastoralne godine na župama. Trebaju nam svjedoci: iskreni, istiniti, časni i pošteni! Treba nam vaše teološko znanje, trebate nam kao učitelji, ali Crkva u prvom redu računa s vama kao svjedocima Kristova spasonosna djelovanja!
Od 17 do 18 sati bila je mogućnost osobne sv. ispovijedi – uz kućnoga duhovnika pozvana su iz grada i dvojica redovnika – a kroz to je vrijeme bilo izloženo Presveto Otajstvo na oltaru u kapelici gdje je stalno bilo “klanjatelja u duhu i istini”.
U 18 sati, za vrijeme koncelebrirane svete Mise, biskup je na temu prvoga čitanja iz starozavjetne knjige Mudrosti (2,12-20) govorio o mudracima-bezbošcima koji su se zatvorili u ovaj svijet – to je taj sekularizam! – i koji ne mogu podnijeti pravednosti Sina Božjega, ni pravednosti onih koji Njega slijede. Sve su neznabošci poduzeli da ga ubiju, pogotovo što je sam govorio da će mu Bog dati “izbavljenje”. I dao mu je: u uskrsnuću, u preobrazbi ovoga smrtnoga tijela u ono besmrtno. On je svojim uskrsnućem otvorio vrata svima koji ga slijede na Njegovu putu dobrote, milosrđa, podnošenja patnje poradi imena Njegova obećavajući im da će uskrsnuti na život vječni.
Poslije večere u 20 sati biskup se sastao s bogoslovima u dvorani Pavla VI. Tajnik don Pero podijelio im je knjigu “Sjeti me se kada u raj dođeš!”, zbirku nagovora Velikoga petka i Uskrsa od 1992. do 2017. godine. Voditelj je potaknuo bogoslove na razmatranje o Muci Krista Gospodina i o Njegovu Uskrsnuću jer je taj Božji plan – jedina ekonomija početnog otkupljenja i završenog spasenja koju je Bog Otac poduzeo u ovome svijetu.
U subotu u 7.30 jutarnja molitva. Nakon doručka biskup se susreo s četvoricom hercegovačkih bogoslova: Branimirom i Tomislavom iz trećega tečaja, i Matom i Svenom iz drugoga. Spomenuo im je davnu činjenicu da su u periodu od 1969. do 1975., u tih sedam godina, zaređena 42 dijecezanska svećenika u Hercegovini. Sada te generacije postupno dolaze na dobnu granicu umirovljenja. Tko će tolike zamijeniti?
U 9 sati bilo je drugo temeljno razmatranje s temom o duhovnom rastu intelektualca Nikodema, farizeja, imućnika, ugledna člana Velikoga vijeća izraelskoga. U 3. poglavlju Ivanova Evanđelja Nikodem dolazi k Isusu po noći, bojeći se Židova da ga, doznaju li za posjet, ne izbace iz Vijeća. Dobro je slušao što je Isus govorio. I primio k srcu. U 7. poglavlju smogao je snage da se u Sinedriju pozove na Zakon po kojem se ne može ubiti nekoga čovjeka – kao što je Veliko vijeće odlučilo likvidirati Isusa – bez sudskoga procesa! Ali su mu se oni usprotivili ironičnim dobacivanjem na Isusovo galilejsko podrijetlo! Pojavio se i u 19. poglavlju istoga Evanđelja, kada je Nikodem, zajedno s drugim vijećnikom, Arimatejcem, sve učinio da Isus bude dostojanstveno pokopan. Isus je poštovao taj Nikodemov duhovni i spoznajni rast i pratio svojom milošću ono duhovno sjeme koje je zasijano u srce Nikodemovo one večeri u Jeruzalemu. Židovski je vijećnik uspješno prevalio put od potajna učenika do otvorena Kristova svjedoka!
U 10 sati biskup se zadržao u razgovoru s rektorom Kneževićem o stanju u bogosloviji u kojoj se priprema  na svećeništvo 36 bogoslova iz raznih dijeceza, a najviše iz vrhbosanske. U istoj zgradi, koju je 1893. godine podigao nadbiskup Josip Stadler, Sluga Božji, nalazi se i Katolički bogoslovni fakultet na kojem predaju i dvojica Hercegovaca: Patrologiju biskup Tomo Vukšić, a Crkvenu povijest don Milenko Krešić.
U 11 sati slavljena je sv. Misa. Biskup je govorio o Isusu propovjedniku i o svećeničkoj zadaći propovijedanja podsjećajući bogoslove da će im propovijedi biti to učinkovitije što iza njih budu stajali živi svjedoci onoga što sami propovijedaju.
Prije završna blagoslova vicerektor vlč. Marko Mikić zaželio je voditelju i svima koji su sudjelovali u ovoj duhovnoj obnovi obilje Božje milosti i ploda.

Izvor: Crkva na kamenu/KIUM