Preminuo mons. Luka Pavlović

Na odjelu Neurologije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u subotu, 16. listopada 2021., preminuo je mons. Luka Pavlović.

Rođen je u Rotimlji 1947. godine. Filozofsko-teološki studij u Splitu i Eichstättu završio je 1973. godine. Za đakona je zaređen u Splitu 1972. godine, a za svećenika u Rotimlji 29. lipnja 1972. Bio je župni vikar u Gracu (1973.-1974.), Bijelom Polju (1974.-1980.); župnik u Hrasnu (1980.-1983.), Mostaru – Katedrala (1983.-1986.), pastoralni/generalni vikar i voditelj Kurije (1986.-2006.), član Biskupskog ordinarijata (1992.-1998.), upravitelj župe Mostar – Katedrala (1993.). Od 2006. župnik u Mostaru – Katedrala. Imenovan je počasnim kapelanom Njegove Svetosti, 20. veljače 1993. U srpnju ove godine razriješen je službe župnika katedralne župe Marije Majke Crkve u Mostaru i imenuje se župnikom „in solidum“ iste župe. Počivao u miru Božjem!

Izvor: Crkva na kamenu